Consult

ACERTA zorgt voor innovatief beloningsysteem bij Punch Powertrain

ACERTA zorgt voor innovatief beloningsysteem bij Punch Powertrain
ACERTA zorgt voor innovatief beloningsysteem bij Punch Powertrain
Dat ACERTA het volledige warrantsproces op zich neemt, gaf voor ons de doorslag. Via een unieke code kunnen medewerkers inloggen op de webtool. Hier kunnen zij hun warrantsplan doornemen en krijgen ze individuele ondersteuning mocht dat nodig zijn. Bovendien wordt ook de loonverwerking automatisch geregeld.
Shanna Weeghmans,Payroll officer

Punch Powertrain groeide in een razendsnel tempo uit tot een merkonafhankelijke, stabiele én internationale speler in innovatieve aandrijftechnologieën. Binnen Punch Powertrain is iedereen zich er van bewust dat medewerkers het grootste kapitaal vormen van de onderneming. Daarom worden medewerkers die hun beste beentje voorzetten ook beloond. Wanneer Punch Powertrain bij ACERTA aanklopte voor een alternatief bonussysteem - niet alle medewerkers verkiezen immers nog een cash bonus – kozen zij om van start te gaan met beloningen in warrants.

Hetzelfde budget, grotere beloning

“Goede medewerkers verdienen een beloning maar op de klassieke manier is dat vaak een dure onderneming. Hoge belastingen en sociale zekerheidsbijdragen zorgen ervoor dat medewerkers vaak slechts een derde overhouden van hun oorspronkelijke bonus. Een alternatief was dus welkom.”, Shanna Weeghmans, Payroll officer bij Punch Powertrain.

Overstappen naar beloningen in warrants bood de ideale oplossing voor Punch Powertrain.
Een warrant is het recht om in de toekomst een aandeel te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als voordeel van alle aard zijn warrants vrijgesteld van zowel werkgevers- als werknemersbijdragen. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar voor de onderneming.

Shanna Weeghmans: “Dankzij de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen kunnen we onze medewerkers nu meer geven met hetzelfde budget. En dat wordt gesmaakt. Vrijwel alle medewerkers die deze beloningsvorm aangeboden kregen, waren meteen verkocht.”

Warrants omruilen voor geld: een geïntegreerde aanpak

Vanaf het moment dat de warrants aan medewerkers worden aangeboden, kunnen zij die terug verkopen waarna zij de netto opbrengst op hun rekening gestort krijgen. Wie het potentiële beursrisico liever beperkt, kan dat onmiddellijk doen. Maar de warrants kunnen ook bijgehouden worden om op een later tijdstip te verkopen, of ze vanaf het 2e levensjaar uit te oefenen (= de onderliggende aandelen tot zich nemen).

“Dat ACERTA het volledige warrantsproces op zich neemt, gaf voor ons de doorslag. Via een unieke code kunnen medewerkers inloggen op de webtool. Hier kunnen zij hun warrantsplan doornemen en krijgen ze individuele ondersteuning mocht dat nodig zijn. Bovendien wordt ook de loonverwerking automatisch geregeld.” , aldus Shanna Weeghmans.

ACERTA ondersteunt het volledige warrantsproces en werkt hiervoor samen met solide partner BNP Paribas Fortis, die voor haar warrantsaanbod afspraken heeft met de fiscale en sociale overheden.