Consult

De toegevoegde waarde van de TMA methodiek bij Scania Parts Logistics

De toegevoegde waarde van de TMA methodiek bij Scania Parts Logistics
De toegevoegde waarde van de TMA methodiek bij Scania Parts Logistics
Dankzij de integratie van de TMA-methode in onze HR-tools, brengen we de drijfveren, talenten en competenties van onze medewerkers samen in één visie naar de toekomst.
Mieke Pareyn,HR Advisor

Scania is één van de grootste fabrikanten ter wereld van zware vrachtwagens, bussen en motoren voor industriële en scheepvaart toepassingen. Het internationale distributiecentrum, Scania Parts Logistics, bevindt zich in Opglabbeek. Het magazijn heeft er een oppervlakte van 125.000m² met meer dan 124.000 verschillende onderdelen op stock. Er werken ongeveer 700 medewerkers.

Scania Parts Logistics zet niet alleen in op de kwaliteit van zijn producten en diensten, maar ook op het verhogen van de competenties van zijn medewerkers. Het zeer uitgebreid aanbod aan trainingen voor leidinggevenden draaide op volle toeren, maar al deze inspanningen misten één gemeenschappelijke ‘paraplu’. In 2015 leerde het bedrijf via Acerta Consult de TMA-methode kennen.

Mieke vertelt: ‘De TMA-methode sprak ons aan omdat ze de drijfveren, talenten en competenties van medewerkers met elkaar verbindt. Ze vormt de rode draad tussen onze HR-tools. Een eerste (test)groep ervaren leidinggevenden vulde de talentenanalyse in. Die resultaten werden besproken en dienden als input voor hun verder opleidingstraject. Op hetzelfde moment zijn we gestart met het opstellen van het competentieprofiel voor leidinggevenden. Na een co-creatief proces, waar ook de testgroep aan deelnam, was het resultaat een competentieprofiel met acht competenties, elk met een vijftal gedragsindicatoren. Ondertussen hebben heel wat leidinggevenden de talentenanalyse doorlopen. We gebruiken die ook bij individuele coaching. En twijfelen we in een rekruteringsproces, dan zetten we TMA ook in om onze finale keuze te ondersteunen’.

De ambitie van Scania Parts Logistics met de TMA-methodologie reikt verder. Het bedrijf wil de competentieprofielen uitrollen binnen heel de organisatie, te beginnen bij de leidinggevende functies. Op termijn wenst Scania de profielen ook te gebruiken als vertrekpunt voor loopbaan-, evaluatiegesprekken en ontwikkelplannen. Mieke vat het zo samen: ‘voor ons is de TMA-methode van Acerta Consult een uitmuntend model omdat het de drijfveren, talenten en competenties van onze medewerkers samenbrengt en we zo vanuit de kracht van de medewerkers naar de toekomst kunnen kijken. ‘

Meer weten?

Contacteer ons.