Consult

Leiderschapsontwikkeling in het AZ Sint-Elisabeth

Leiderschapsontwikkeling in het AZ Sint-Elisabeth
Leiderschapsontwikkeling in het AZ Sint-Elisabeth
De workshop met onze 50 leidinggevenden waarin we ons leiderschapsmodel vorm hebben gegeven was een constructieve, verbindende én plezante ervaring!
Vanessa De Mulder,HR-director

Het AZ Sint-Elisabeth is een regioneel ziekenhuis in Zottegem met 334 bedden. Ruim 750 medewerkers en 100 artsen staan samen in voor een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg.

Vanessa De Mulder, HR-director van het regionale ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem vertelt: ‘we hebben ons als organisatie tot doel gesteld een personeelsbeleid te ontwikkelen en te voeren dat op duurzame wijze het beste uit onze medewerkers en uit onze teams haalt. Onze leidinggevenden willen we maximaal ondersteunen in het potentieel van onze medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten.

Acerta Consult liet de organisatie kennismaken met het concept ‘dienend leidinggeven’. Het directieteam hield een workshop over de rol van de leidinggevenden. De kernvragen waren ‘hoe zien we de rol, wat is onze visie op dienend leiderschap, wat is de ‘as is’ situatie en welke situatie wensen we. Dan trokken de 50 leidinggevenden van het ziekenhuis zich onder begeleiding van Acerta Consult een dagje terug. In groepen van tien gaven de deelnemers hun visie op leidinggeven verder vorm. De rol van de manager, leider en coach werd verduidelijkt. ‘De dag was een constructieve, verbindende én plezante ervaring’, aldus Vanessa.

De HR-director is tevreden met het resultaat van het leiderschapstraject. ‘We werken nu vanuit een gedeelde visie op leiderschap. We spreken eenzelfde taal, we begrijpen elkaar. We stelden samen met Acerta Consult ook een duidelijk functie- en competentieprofiel op voor leidinggevenden. En tot slot hebben we een krachtige begeleiding opgezet, waardoor ze zich in staat voelen om hun nieuw gedefinieerde rol op te nemen in onze organisatie’.    

Meer weten?

Contacteer ons.