Consult

Aanbod scholen en docenten

Studiemateriaal dat strookt met het beroepsleven. Dat is dé manier om uw studenten een vak aan te leren. Doceert u sociaal recht, arbeidsrecht of accountancy? Stoom uw studenten klaar voor hun professionele loopbaan met de publicaties van Acerta.

Trefzeker: permanent actuele online databank en simulatietools voor sociaal recht

Algemene en sectorale informatie, actuele bedragen, simulatietools en zoveel meer. Deze modules maken van Trefzeker de favoriete online databank van duizenden hr-professionals, boekhouders, interimkantoren, sociale secretariaten en juridische diensten. Voor uw colleges is Trefzeker de ideale aansluiting tussen opleiding en job want:

In Trefzeker vindt u:

 • uitgebreide informatie omtrent sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit in de module ‘Sociale Gids’;
 • actuele bedragen en andere loongegevens;
 • gedetailleerde simulatietools;
 • extra’s zoals wetteksten, modeldocumenten, ...

En dat allemaal:

 • dagelijks voor u opgevolgd door onze ervaren juristen;
 • in helder, toegankelijk taalgebruik;
 • vanuit een praktijkgerichte visie: Trefzeker is een handige tool voor en door het bedrijfsleven;
 • volledig op maat: u kiest enkel de modules die u nodig heeft voor uw lessen.

Uw studenten ontvangen ieder een persoonlijke toegang tot de door u geselecteerde modules. Docenten en studenten genieten extravoordelige tarieven.

Sociale Gids Select: handboek voor sociaal recht, op maat van uw colleges

Een cursus op papier, met uitsluitend die thema’s en onderwerpen die u tijdens uw lessen behandelt? Maak kennis met Sociale Gids Select.

 • Op maat: stel als docent zelf een studieboek samen, aangepast op uw colleges;
 • Volledig: maak uw keuze uit alle sociaaljuridische hoofdstukken en afdelingen van de Sociale Gids;
 • Duidelijk: sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit in klare, heldere taal.
 • Actueel: altijd up-to-date, steeds relevant.

Nadat u de gewenste onderwerpen geselecteerd heeft, bundelen wij alles samen tot een overzichtelijk studieboek. Vervolgens laat u ons weten hoeveel exemplaren u van uw gepersonaliseerde Sociale Gids Select nodig heeft. Leveren doen we op een door u gekozen dag.

"Sociale Gids Select bevat enkel de onderwerpen die effectief tijdens de lessen aan bod komen. Dit heeft als voordeel dat het voor de studenten overzichtelijk blijft. Ook de prijs is uiterst voordelig.” - Opleidingsonderdeel ‘Casuïstiek m.i.v. oefeningen sociale kaart en sociale wetgeving’, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Liever de Sociale Gids online? Deze module maakt deel uit van onze permanent actuele online databank Trefzeker.

Actuele bedragen: de meest recente looninformatie per kwartaal

Grote wijsheid zit in een klein boekje. Actuele bedragen bundelt alle bedragen en loongegevens op het vlak van sociaal recht en personeelsfiscaliteit en is:

 • Compleet: sociale zekerheidsbijdragen, indexcijfers, schalen bedrijfsvoorheffing, dienstencheques, vervoersonkosten, vakantiegeld, enzoverder;
 • Compact: 200 pagina’s in handig boekformaat;
 • Correct: ieder kwartaal worden de bedragen aangepast, zodat uw studenten en uzelf altijd over de meest recente cijfers beschikken.

Een onmisbare assistent voor boekhouders, secretarissen en HR- en legal consultants – in wording én reeds afgestudeerd.

Meer informatie over het studiemateriaal van Acerta?

Contacteer Vanessa Bollen voor meer informatie over onze publicaties en speciale prijsvoorwaarden.