Consult

Assessment center

Waarom een assessment

Een assessment center kan integraal deel uitmaken van de volledige selectieprocedure of apart ingezet worden als extern advies over één of meerdere eindkandidaten. Elk assessment center is erop gericht de kritische competenties noodzakelijk voor uw vacature helder te observeren en taxeren. Na een assessment center heeft u een duidelijk inzicht in de sterke punten en ontwikkelkansen van de kandidaat. Dit genuanceerd advies helpt u bij het maken van een gefundeerde keuze.

Acerta Consult combineert verschillende methodieken, op maat van uw onderneming/vacature

  • simulatie-oefeningen: herkenbare business cases, gespreksoefeningen, in-baskets, analyse & presentaties, ... We werken intensief met de kandidaat en leggen ons ten volle toe op de interactie
  • zelf-assessment: checkt zelfinzicht, bewustwording
  • TMA- Talent Motivatie Analyse: checkt intrinsieke drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden
  • gedragsgericht interview - STAR(R)
  • psychotechnische testen: redeneren, inzicht, tempo-nauwkeurigheid, ...

De kracht van mensen

Acerta Consult hanteert steeds een mens- en feedbackgerichte filosofie doorheen haar assessment centers. Een assessment center is geen (statisch) rapport, maar een ontwikkelings- en spiegelmoment dat aanzet tot verdere reflectie en persoonlijke dynamiek. Een assessment center vertrekt vanuit een objectieve meting en bewustwording van de stand van zaken. Een uitgebreide feedback naar uw organisatie, en ook naar de kandidaat, maakt daar integraal deel van uit.

Meer weten?

Contacteer ons.