Consult

Baremawijzer

Baremawijzer biedt u loongegevens in de ruime zin van het woord. Deze handige online-tool is een interessante informatiebron voor interimkantoren, grote boekhoudkantoren, verzekeringsmaatschappijen …

Per paritair comité krijgt u de loongegevens in ruime zin:

  • barema’s en toeslagen
  • functieclassificaties
  • arbeidskledij
  • jaarpremies / eindejaarspremie
  • verplaatsingsvergoedingen

U beschikt ook over actuele bedragen voor:

  • werknemers
  • zelfstandigen
  • minimumvoorzieningen
  • schalen van de bedrijfsvoorheffing
  • tegemoetkomingen aan gehandicapten

Test Baremawijzer 2 weken lang gratis uit.

Meer weten?

Contacteer ons.