Consult

Bestuurswijzer

Bestuurswijzer is de permanent actuele databank met informatie over sociale wetgeving op maat van Vlaamse steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales en provincies. U vindt er:

  • de meest actuele en complete sociale regelgeving uit de eerste hand
  • info voor statutaire én contractuele werknemers verzameld in éénzelfde databank
  • alles uitgelegd in een zeer toegankelijke taal
  • handige simulatietools

Test Bestuurswijzer gratis 2 weken uit.