Consult

Boomerang Recruitment

1 op 2 van uw ex-werknemers staat er voor open om terug te keren naar uw organisatie. Klaar om hen opnieuw te verwelkomen?

Wat is Boomerang Recruitment?

"Oude liefde roest niet" en "Het gras lijkt altijd groener aan de overkant"; spreekwoorden die ook hun invulling kunnen krijgen binnen rekrutering. Een bedrijfseconomische realiteit waarin de ‘War for Talent’ blijft aanhouden beweegt ons om het verleden te aanschouwen als raadgever voor de toekomst.

Sinds het opstarten van uw organisatie heeft ook u ongetwijfeld afscheid moeten nemen van een aantal werknemers. Om diverse redenen dienden paden, al dan niet vrijwillig, te scheiden. Die werknemers, uw ex-werknemers, stellen op vandaag hun talenten ten dienste van een andere organisatie. Op vandaag of in de toekomst wordt u mogelijks geconfronteerd met de nood aan het specifieke talent en skills die die personen bezaten. Wist u dat 1 op 2 van hen er voor kan openstaan om terug te keren?

Net zoals een boemerang verlieten deze personen destijds uw organisatie om tijdens hun reis door de lucht hun kennis en talent verder uit te diepen en bovendien te verrijken in een nieuwe bedrijfs- en sectorspecifieke context. Eenmaal terug in de thuishaven kunnen zij relatief snel re-integreren en bevestigen aan potentiële achterblijvers dat het gras niet altijd groener is aan de andere kant.

Klaar om hem te vangen?

Samen met u stellen wij een concrete pool op van ex-werknemers waar u destijds spijtig genoeg afscheid van diende te nemen. Als neutrale gesprekspartner bouwen wij een kwalitatieve dialoog op om naar hun bereidwilligheid tot terugkeer te polsen.

Tijdens dit gesprek zoomen wij ook dieper in op de reden(en) waarom men destijds besliste de organisatie te verlaten. Op die manier ziet u uw reeds eerder doorgevoerde wijzigingen in retentiebeleid bevestigd of krijgt u extra inzichten in hoe u blijvend kan tegemoetkomen aan de verwachtingen van uw talent.

De voordelen van Acerta Consult als neutrale HR expert

  • U beschikt over een kader om terug contact op te bouwen met geïnteresseerde ex-werknemers die
    • Snel re-integreren in uw organisatie
    • Nieuwe bedrijfs- en sectorspecifieke kennis op zak hebben
  • Een persoonlijke aanpak resulteert in een unieke bevraging op maat
  • Als objectieve gesprekspartner komen wij mogelijks tot andere inzichten dan degene die u zelf bekwam tijdens een exitgesprek
  • Met kennis van zaken weten onze consultants een realistische inschatting te maken van de relevantie van de skills en talenten van ex-werknnemers voor uw organisatie op vandaag
  • Een positief effect op uw retentie
  • Tijdswinst: u kan zich blijvend focussen op uw core business

Heet u binnenkort ook een ex-werknemer terug welkom?

Neem dan contact op met uw Acerta consultant of vraag rechtstreeks een vrijblijvend contact aan via consult@acerta.be

Meer weten?

Contacteer ons.