Consult

Educatieve spelen

Meteen concreet aan de slag met talentmanagement en communicatie? Of een stevige leidraad nodig voor je workshops of evaluatiegesprekken? Onze kwaliteitsvolle games bieden op speelse wijze de ideale ondersteuning.

Maak kennis met ons aanbod:

Samenspel:

'De 21e eeuw is de eeuw van het team', wordt wel eens gezegd. Wie kwaliteit wil op het werk, moet kunnen samenwerken. Voca maakte dit spel om mensen te helpen beter samen te werken in team. Het spel is erg praktisch. Het geeft de kans te oefenen en de werking van een team te verbeteren.

Feedbackspel:

Communicatie is een belangrijke factor in organisaties. Op een goede manier kunnen communiceren onder medewerkers is onontbeerlijk om op een kwaliteitsvolle manier te kunnen werken. Het kunnen en durven geven van feedback is één van de sleutelvaardigheden die medewerkers moeten ontwikkelen. Dit spel sensibiliseert medewerkers voor het geven van goede feedback.

TMA-Game:

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in het werk dat dicht bij hun talenten ligt. Vanuit deze visie is de TMA Talent Game gemaakt. Via het spel krijg je op een laagdrempelige manier antwoorden op vragen als: welke talenten heb ik, welke talenten kan ik bewust inzetten, waar zijn wij als team goed in en hoe kunnen we de kwaliteiten van teamleden beter inzetten.

Kwaliteitsspel:

Organisaties staan voor de uitdaging kwaliteitszorg uit te bouwen als een blijvende beweging van verbeteren, meten en systematisch stilstaan bij kwaliteit. Een veel gestelde vraag daarbij is: hoe medewerkers betrekken?