Consult

HR audit

Doorlichting van uw HR-beleid

Een efficiënt HR-beleid veronderstelt een efficiënte HR-organisatie. Onze specialisten voeren een onafhankelijke audit uit op uw organisatie en beleid.

Van onafhankelijk advies tot optimalisatie

Wij leggen u een uitgebreid rapport voor van onze bevindingen en leveren u een gefundeerd advies en een plan van aanpak. Met dat plan van aanpak kunt u aan de slag. U kunt een beroep doen op ons voor:

  • een kritische analyse en benchmarking van uw HR-beleid afgestemd op de interne verwachtingen en in lijn met de best practices op de markt
  • optimalisering van de bestaande HR- en payroll processen
  • opmaken van een risico-analyse wat betreft de effectiviteit of uitvoering van uw HR- en payroll processen
  • reducering van fouten en aftoetsen van juridische correctheid van uw HR-activiteiten
  • beoordeling van de kennisborging en informatiebronnen binnen de HR-afdeling
  • garantie van kennisoverdracht door het in kaart brengen van de HR- en payroll processen
  • meten van de productiviteit (total cost of ownership d.m.v. metrices)
  • uittekenen van het meest aangewezen HR-organisatiemodel
  • ondersteunen bij de HR-transformatie volgens het door u gekozen HR-model

Meer weten?

Contacteer ons.