Consult

HR documenten

Afwijkingsregister deeltijdse werknemers

Een zorg minder als de Inspectiediensten bij u langskomen!

U stelt waarschijnlijk ook deeltijdse werknemers tewerk. Omdat dit past in uw arbeidsorganisatie. Of omdat een voltijdse werknemer u gevraagd heeft om zijn arbeidsprestaties (tijdelijk) te verminderen.

En toch staat de Belgische wetgever wantrouwig tegenover deeltijdse arbeid. Daarom gelden minimumnormen en bijkomende formaliteiten.

Wist u dat u verplicht bent om elke prestatie buiten het normale vastgestelde uurrooster van een deeltijder op een specifieke wijze te registreren?

De controle op de correcte toepassing van deze regelgeving is strenger geworden. Meer nog, sinds april 2012 is de sanctie bij elke overtreding aanzienlijk verzwaard.

Een correcte registratie kan o.a. gebeuren op een specifiek formulier, dat aan wettelijk vastgestelde voorwaarden moet voldoen.

Met het Afwijkingsregister van Acerta en de concrete richtlijnen bent u zeker dat elke registratie correct gebeurt.

Het Afwijkingsregister bestaat uit 50 blz. om alle afwijkingen op te noteren.

Bestel het document.

 

Vrijwilligersregister

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van uw organisatie. Dagelijks springen ze in de bres om de gemeenschappelijke missie te helpen vervullen. Zeg nu zelf: wat zou u zonder hun onuitputtelijke engagement beginnen?

Snelle en correcte registratie van al uw vrijwilligers

Een goede vrijwilligerswerking begint op papier: schrijf verantwoordelijkheden, afspraken en eventuele beloningen neer. Houd ook nauwgezet de gegevens van al uw vrijwilligers bij.

Wist u dat vrijwilligers die onder het gezag van uw organisatie vallen, geregistreerd moeten worden in een vrijwilligersregister? Dat is bij wet verplicht. Het Vrijwilligersregister van Acerta:

  • is een ingebonden boek dat aan alle vormvereisten voldoet;
  • heeft 50 gelijmde bladzijden;
  • bevat een duidelijke handleiding voor gebruik;
  • bestaat in 2 versies: Nederlands en Frans;
  • voorziet alle verplichte invulvelden.

U hoeft enkel nog hun gegevens te noteren. Zo kunt u bij een onverwachte controle snel een correct overzicht van al uw vrijwilligers voorleggen.

Bestel nu uw Vrijwilligersregister aan slechts 46 euro en zet uw belangrijkste mensen op papier.

Bestel het document.