Consult

HR documenten - Afwijkingsregister deeltijdse werknemers

Afwijkingsregister deeltijdse werknemers

Een zorg minder als de Inspectiediensten bij u langskomen!

U stelt waarschijnlijk ook deeltijdse werknemers tewerk. Omdat dit past in uw arbeidsorganisatie. Of omdat een voltijdse werknemer u gevraagd heeft om zijn arbeidsprestaties (tijdelijk) te verminderen.

En toch staat de Belgische wetgever wantrouwig tegenover deeltijdse arbeid. Daarom gelden minimumnormen en bijkomende formaliteiten.

Wist u dat u verplicht bent om elke prestatie buiten het normale vastgestelde uurrooster van een deeltijder op een specifieke wijze te registreren?

De controle op de correcte toepassing van deze regelgeving is strenger geworden. Meer nog, sinds april 2012 is de sanctie bij elke overtreding aanzienlijk verzwaard.

Een correcte registratie kan o.a. gebeuren op een specifiek formulier, dat aan wettelijk vastgestelde voorwaarden moet voldoen.

Met het Afwijkingsregister van Acerta en de concrete richtlijnen bent u zeker dat elke registratie correct gebeurt.

Het Afwijkingsregister bestaat uit 50 blz. om alle afwijkingen op te noteren.

Bestel het document.