Consult

Payroll voor internationale bedrijven

De volledige payroll voor uw Belgische medewerkers laat u met een gerust hart over aan Acerta Consult. Onze consultants kennen de complexe sociale wetgeving en zijn expert in de Belgische loonadministratie.

Uw loonberekeningen zijn correct, het proces stipt

Op basis van de loongegevens die u ons bezorgt, staan wij in voor een juiste loonberekening. We houden daarbij rekening met alle wettelijke verplichtingen. De RSZ, voorheffingen, bijdrage fondsen e.d. worden in opdracht van de overheid door Acerta Consult aan u gefactureerd.

Ook voor opstartende internationale bedrijven

Ook indien u uw activiteiten in België opstart, kunnen wij u heel wat werk uit handen nemen. Voorbeelden hiervan zijn registratie in de kruispuntbank van ondernemingen en aansluitingen bij het kinderbijslagfonds, de arbeidsongevallenverzekering, het sociaal verzekeringsfonds, een interbedrijfsgeneeskundige dienst en een rechtsbijstandsverzekering.

Meer weten?

Contacteer ons.