Consult

Selectiekantoor Consult - personeel aanwerven

Ons werving- en selectiekantoor met divisies in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Louvain-La-Neuve en Roeselare is actief in de domeinen van volledige rekruteringstrajecten of trajecten op maat via open rekrutering, file en direct search met mogelijkheid tot bijkomende assessments en development centers. 

In het selectieproces zoeken we steeds naar de optimale match tussen de verwachtingen van uw organisatie en deze van de kandidaat. Onze rekruteringsexperten nemen het gehele selectieproces uithanden of slechts een deel en gebruiken daarbij selectietools op maat van uw organisatie/functie. Ze rapporteren daarbij gericht op de competenties die u wenst te beoordelen in het kader van de aanwerving.

Selectietechnieken op maat voor aanwerving

Cv screening en telefonisch interview

Na een grondige functie-analyse beoordeelt onze rekruteringsexpert de cv’s op basis van vooraf besproken criteria. Onze recruiter neemt contact op met de weerhouden kandidaten. Ze overlopen loopbaankeuzes, motivatie, ambities en loonsverwachtingen. U ontvangt een rapport van alle gecontacteerde kandidaten. Van de geselecteerde kandidaten krijgt u onze bevindingen, het cv en motivatiebrief in een transparant rapport.

Gedragsgerichte interviews

Na een grondige functie-analyse gaat onze rekruteringsspecialist tijdens een persoonlijk gesprek na wie de kandidaat echt is. Dat doen we door het afnemen van een diepte-interview. We peilen ook in welke richting de kandidaat zich verder wenst te ontwikkelen. Daarna stellen we uw vacature en bedrijf voor.

Referenties

Feedback van de juiste referentiegever helpt mee een genuanceerd beeld over de kandidaat op te bouwen. Onze ervaren recruiters zijn getraind in het afnemen van referenties en bezorgen u een schriftelijke verslag.

Psychotechnische testen

Dankzij haar goede relaties met gerenommeerde ontwikkelaars beschikt Acerta Consult over een ruim assortiment aan wetenschappelijk onderbouwde tests. Deze helpen u zicht te krijgen op specifieke competenties die niet louter via selectiegesprekken in kaart te brengen zijn. De testbatterij wordt steeds afgestemd op uw vacature. We meten volgende zaken

  • (logisch) redeneervermogen
  • aanleg tot nauwkeurig werken in relatie tot werktempo
  • planningsvaardigheden
  • talenkennis
  • vaardigheden met softwareprogramma’s, ...

Persoonlijkheidsanalyse

Acerta Consult beschikt, dankzij een exclusieve samenwerking met TMA in België, over een unieke geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling, beoordeling en aanwerving van medewerkers, de TMA-Talent Motivatie Analyse. TMA maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. In het selectieproces krijgt u hierdoor een duidelijk zicht op welke persoonlijkheidskenmerken de kandidaat uniek maken. Eens in dienst, reikt deze analyse u verdere handvaten aan bij de begeleiding en verdere ontwikkeling van uw nieuwe medewerker naar duurzame en optimale prestaties in uw organisatie.

Assessment center

Een assessment center kan integraal deel uitmaken van een volledige selectieprocedure of apart ingezet worden als extern advies over één of meerdere eindkandidaten. Elk assessment center is er op gericht de kritische competenties noodzakelijk voor uw vacature, helder te observeren en taxeren.

Acerta Consult combineert verschillende methodieken, op maat van uw vacature:

  • simulatie-oefeningen: herkenbare business cases, gespreksoefeningen, in-baskets, analyse & presentaties, ... we werken intensief met de kandidaat en leggen ons ten volle toe op de interactie
  • zelf-assessment: checkt zelfinzicht, bewustwording
  • TMA - analyse: checkt intrinsieke drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden
  • gedragsgericht interview - STAR(R)
  • psychotechnische testen: redeneren, inzicht, tempo-nauwkeurigheid, ...

Na een assessment center heeft u een helder inzicht in de sterke punten en ontwikkelkansen van de kandidaat. Dit genuanceerd advies helpt u bij het maken van een gefundeerde keuze.

Acerta Consult hanteert steeds een mens- en feedbackgerichte filosofie doorheen haar assessment centers. Een assessment center is volgens ons geen (statisch) rapport, maar een ontwikkelings- en spiegelmoment dat aanzet tot verdere reflectie en persoonlijke dynamiek en vertrekt vanuit een objectieve meting en bewustwording van de stand van zaken. Een uitgebreide feedback naar uw organisatie, en ook naar de kandidaat, maakt daar integraal deel van uit.

Meer weten?

Contacteer ons.