Consult

Sociale audit en sociale inspectie

Onze consultants voeren een sociale audit uit in functie van de behoeften van uw bedrijf. Zo bent u perfect voorbereid op een toekomstige sociale inspectie. U kiest uit verschillende formules afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw bedrijf en de rapportering die u wenst.

Een gerichte aanpak, eerlijk en onafhankelijk advies

Een sociale audit of een voorbereiding op een sociale inspectie houdt in:

 • u krijgt een overzicht van de documenten die u moet kunnen voorleggen
 • via interviews en onderzoek van de beschikbare documenten brengen we uw onderneming volledig in kaart
 • we bekijken hoe u het Belgische arbeids-en socialezekerheidsrecht en de personeelsfiscaliteit toepast
 • u ontvangt een gedetailleerd resultatenrapport (schriftelijk of mondeling)
 • u ontvangt gericht advies om aangewezen of noodzakelijke verbeteringen te implementeren

Afhankelijk van het door u gekozen pakket worden volgende elementen doorgelicht

 • sociale documenten (personeelsregister, arbeidsovereenkomsten, ...)
 • arbeidsreglementen en andere reglementen
 • remuneratiepakket: lonen, vergoedingen, verzekeringen, …
 • arbeidsduurorganisatie
 • afwezigheden
 • werking van de overlegorganen en toepassing van de welzijnsreglementering

Acerta Consult staat u ook bij tijdens de sociale inspectie

Onze experten zijn aanwezig tijdens de controle. Na de inspectie ondersteunen we u bij het implementeren van de inlichtingen of adviezen van de sociale inspecteur. We zorgen bovendien voor de nodige correcties bij waarschuwingen of proces-verbalen.