Consult

Strategie en veranderen

Het beleid van de organisatie kent twee dimensies: enerzijds de keuze die de organisatie maakt om de groei van medewerkers alle kansen te geven en anderzijds de rollen die nodig zijn om dit gestalte te geven.

Binnen het strategisch beleid gaan we steeds uit van de kracht van mensen. Het is de uitdaging systemen en procedures te ontwikkelen die groei, leren en ontwikkelen centraal stellen. Personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en strategisch beleid moeten elkaar hierin versterken.

Verandering is de enige constante binnen organisaties.

We stellen een overvloed aan initiatieven vast: hoe meer bereiken met minder middelen, implementatie van kwaliteitstrajecten, cultuur-evolutie bij fusie van meerdere organisaties, klantgerichter organiseren, ...

Wie heeft er niet mee te maken? Succesvol toepassen blijft moeilijk en vaak wordt gesproken van een faalpercentage van 70-80% van alle veranderingstrajecten. Vaak omdat de vertaling van de tekentafel naar de werkvloer, de mensen, meer energie vraagt dan ingeschat.

Wat werkt wel? Hoe kan ik alle succesfactoren maximaal benutten, van voorbereiding tot evaluatie?

Enkele voorbeelden:

  • hoe kom ik tot de visie, missie, en waarden van mijn organisatie? Hoe doe ik ze leven?
  • hoe kom ik tot helder bepalen en formuleren van strategische doelen?
  • hoe leid ik mijn organisatie in continue verandering? Wat maakt mijn managementteam geloofwaardig?
  • hoe ga ik als middenkader om met strategische verandering?
  • ontwikkelen van een visie met de hele organisatie
  • jezelf inzetten als instrument bij veranderingen
  • systeem voor strategisch beleid
  • begeleiding raad van bestuur
  • vertalen VTO-beleid naar HRD-beleid

Acerta Consult luistert graag vrijblijvend naar uw uitdagingen op dit vlak.

Meer weten?

Contacteer ons.