Consult

Warranten

Waranten: wat is het?

Een warrant is het recht, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde, zijnde een bepaald aantal aandelen, aan te kopen gedurende een bepaalde periode, tegen een vooraf vastgestelde of nog vast te stellen prijs.

Vanaf het moment u de warranten aan uw werknemer(s) heeft aangeboden, kunnen zij die onmiddellijk terug verkopen waarna zij de netto opbrengst op hun rekening gestort krijgen. Uw werknemers kunnen er ook voor kiezen de warranten bij te houden en op een later tijdstip te verkopen, of ze vanaf het 2e levensjaar uit te oefenen (= de onderliggende aandelen tot zich nemen).

100% juridisch sluitende manier om werkgeverskosten te verminderen

Het toekennen van warranten aan uw werknemers is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Hierdoor biedt dit niet alleen een hogere netto opbrengst voor uw werknemers, maar ook de mogelijkheid om uw werkgeverskosten m.b.t. het variabel loon te verminderen, en dit op een 100% juridisch sluitende manier. Bovendien vormen warranten een aftrekbare beroepskost voor uw organisatie.

In ons aanbod kunt u rekenen op onze solide partner BNP Paribas Fortis, die voor haar warrantenaanbod afspraken heeft met de fiscale en sociale overheden. De aankoop en verkoop van warranten gebeurt op eenzelfde dag, minimaliseert beursrisico’s en laat ook toe om snel aan tot een uitbetaling te komen voor de begunstigde werknemers.

Tenslotte begeleidt Acerta Consult u ook bij de afhandeling van de waranten in uw administratie en payroll.

Meer weten?

Contacteer ons.

Recente blog artikels