Consult

Fiscale winstpremie: wat en hoe?

Ieder jaar opnieuw wilt u uw medewerkers belonen voor het geleverde werk. Met een bonus bedankt u uw werknemers en motiveert u hen om het goede werk vol te houden. Tot vorig jaar koos u voor de niet-recurrente bonus, de loonbonus of de warrants. Sinds dit jaar mag u aan het lijstje van mogelijke bonussen nog een nieuwe toevoegen: de fiscaalvriendelijke winstpremie.

Hoe gaat u hier nu concreet mee aan de slag?

Winst maken is enige voorwaarde

De enige voorwaarde waaraan uw onderneming moet voldoen om deze premie uit te keren is: winst maken.

Eenvoudige beslissingsprocedures   

Geeft u aan alle werknemers hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van het loon, dan is dit heel eenvoudig: u beslist dit simpelweg samen met uw aandeelhouders in een aandeelhoudersvergadering.

Wilt u onderscheid maken qua bedrag of percentage naargelang afdeling, categorie, medewerker, een zogenaamde gecategoriseerde winstpremie? Dan moet u uw werknemers inspraak geven. Dat doet u in overleg met uw vakbond. Als u geen vakbond hebt, dan bestaat hiervoor een vaste procedure die u moet volgen.

Schriftelijke kennisgeving

Vergeet niet uw beslissing schriftelijk te melden aan uw werknemers. Dat kan bijvoorbeeld per mail, per brief of via het intranet.

Bedrag van de premie

Hoeveel u geeft kiest u zelf, maar het bedrag van alle premies samen mag nooit meer zijn dan 30% van het totaal van alle bruto jaarlonen in uw bedrijf.

We geven een voorbeeld: stel dat u vijf mensen in dienst heeft en dat uw brutoloonmassa op jaarbasis 500.000 euro bedraagt.  Dan mag u in totaal 150.000 euro maximum uitdelen aan deze vijf mensen.

Voordeel voor uw werknemer

Wat is nu precies het voordeel voor uw werknemer? Hij betaalt de normale 13,07% RSZ en slechts 7% belasting op het bedrag.  Als u weet dat de normale belasting op bonussen rond de 50% ligt, is het voordeel duidelijk.

Voordelen voor u als werkgever

U als werkgever betaalt geen RSZ-bijdrage op de premies, maar het bedrag is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. 

Daarnaast zijn er nog drie andere voordelen:

  1. u heeft geen enkele verplichting om de fiscaalvriendelijke premie jaarlijks te herhalen, de premie kan dus geen verworven recht zijn
  2. u kan de premie naast andere premies of bonussen geven 
  3. de premie telt niet mee als loonsverhoging, dus er is geen probleem voor de loonnorm

Wilt u aan de slag met de fiscaalvriendelijke winstpremie?

Bij Acerta Consult vindt u de nodige ondersteuning om de fiscaalvriendelijke premie uit te keren. Contacteer ons voor:

  • simulatie van de berekening van de winstpremie voor meerdere werknemers (voor een individuele berekening gebruikt u deze gratis tool: individuele berekening winstpremie)
  • opstellen van de notulen van de algemene vergadering aandeelhouders met betrekking tot het afgelopen boekjaar waarin de aandeelhoudersvergadering zijn fiat geeft met de bestemming van een deel van de bedrijfswinst van dat boekjaar aan het personeel (in geval van identieke winstpremie voor alle werknemers)
  • overleg met de vakbonden en het schrijven van de cao (in geval van gecategoriseerde winstpremie)
  • opmaak van een document toetredingsakte met daarin vervat het winstparticipatieplan in overeenstemming met de vastgelegde procedure (in geval van gecategoriseerde winstpremie)
  • opstellen van de schriftelijke kennisgeving aan het personeel - met wettelijk verplichte vermeldingen en verduidelijkende uitleg

Meer weten over bonussen en verloning?

Volg de opleiding Loonoptimalisatie en loonbeleid

Op de hoogte blijven van alle nieuwe maatregelen?

Volg de sociaal-juridische updates van Acerta

Waarin verschilt deze winstpremie van andere bonussen?

Bekijk de vergelijking

Meer weten?

Contacteer ons.