Consult

GDPR KMO PACK

Wat betekent GDPR nu concreet voor u als werkgever?

De grootste verandering voor u als werkgever heeft te maken met het opslaan en bewaren van persoonsgegevens. Iedereen met wie u samenwerkt (werknemers, sollicitanten, leveranciers,…) heeft het recht te weten wat er met zijn persoonlijke data gebeurt. Dit beïnvloedt de manier waarop informatie, zoals loongegevens, algemene informatie over werknemers, CV’s, medische gegevens, etc.,  verwerkt en bewaard wordt.

De brochure Wegwijs in de AVG voor KMO’s op de website van de privacy commissie helpt u alvast op weg in de reglementering en verplichtingen die specifiek voor KMO’s gelden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Acerta Consult - Legal & Reward kan u heel concreet ondersteunen met een GDPR pack gericht op de KMO’s.

Tijdens een overleg in uw onderneming

  • maken we u bewust van de reglementering en de impact ervan op uw onderneming
  • brengen we de verbeterpunten in kaart en stellen we een actieplan op om uw onderneming op HR vlak GDPR Proof te maken. 

Aan de hand van de opgedane kennis kan u natuurlijk ook de andere afdelingen binnen uw onderneming GDPR Proof maken.

GDPR ABONNEMENT

Bij onze abonnementsformule fungeren wij als klankbord en bieden we u juridische ondersteuning op volgende vlakken:

  • juridische vragen over de implementatie van GDPR binnen de onderneming
  • review van documenten in het kader van de GDPR (bijvoorbeeld camerapolicy, arbeidsovereenkomsten, Track and Tracepolicy)
  • opstellen van nieuwe documenten (bv. policy m.b.t. de wijze waarop de onderneming omgaat met de gegevens van zijn werknemers, policy m.b.t. gedragscodes die    de werknemers dienen te respecteren wanneer zij in aanmerking komen met persoonsgegevens van derden, leveranciers,…..)

Policies

Enerzijds dient u een policy op te stellen om de werknemer op de hoogte te brengen van welke persoonsgegevens u van hem/haar verwerkt, waarom en op welke grond u deze verwerkt, hoe lang u deze gegevens bewaart, welke rechten zij hebben,…..

Anderzijds stelt u best ook een policy (gedragscodes) op voor uw werknemers aangezien zij door de uitoefening van hun job dagelijks in aanraking komen met vertrouwelijke persoonsgegevens van uw klanten, leveranciers,

TIP: verifieer of uw huidige policies (internet- en e-mailbeleid, camerabewaking,….) GDPR proof zijn!

Voor het aanpassen van uw arbeidsreglement hebben wij de volgende documenten opgemaakt:

  • een Employee privacy policy: deze policy geeft de (confidentiële) wijze weer waarop u met de persoonsgegevens van uw werknemers omspringt;
  • een Company privacy policy: deze policy bepaalt de wijze waarop uw personeel met gegevens en informatie van derden (leveranciers, klanten, ….) dient om te gaan.

Bovenstaande policies kunnen als bijlage bij het arbeidsreglement of als een aparte overeenkomst worden afgesloten en bieden wij u aan tegen een forfaitaire vergoeding.

 

Klik hier om terug te gaan naar de overzichtspagina GDPR.