Consult

Occasioneel of structureel telewerk

Occasioneel telewerk

Autopech, een doktersafspraak, een ziek kind, of een andere situatie waardoor uw werknemer niet op het werk geraakt? Dan kan die gerust thuis werken. Het kader hiervoor werd vastgelegd in de nieuwe wet Werkbaar en Wendbaar Werk.

Wat zijn die spelregels?

Volgens de wet mag u, als werkgever, de voorwaarden en spelregels bepalen. Zo kunt u vastleggen:

  • Welke functies in aanmerking komen voor occasioneel telewerk en welke niet.
  • Op basis van welke criteria u occasioneel telewerk kunt weigeren. Bijvoorbeeld omwille van ¬†organisatorische problemen, een permanentienoodzaak, enz.
  • Of er een kostenvergoeding betaald wordt, welke apparatuur ter beschikking gesteld wordt, wanneer de werknemer bereikbaar moet zijn, etc.

Dit alles dient opgenomen te worden in een bijlage aan het arbeidsreglement of in een policy.

Structureel telewerk

Voor het structurele telewerk, dat is het telewerk op regelmatige basis,  bestaat er sinds 2005 een wetgevend kader. Hiervoor dient u een bijlage aan de arbeidsovereenkomst te maken aangezien het gaat om een structurele afwijking van de plaats van tewerkstelling. Net zoals bij occasioneel telewerk hebt u er alle belang bij om de spel- en gedragsregels vast te leggen in een policy.

 

Hebt u vragen over occasioneel of structureel telewerk? Acerta Legal Consult helpt u bij de opmaak van deze documenten.

Meer weten?

Contacteer ons.