Consult

1,5 dag economische werkloosheid per jaar

Economische werkloosheid zakt in tweede kwartaal verder tot 0,50%

Brussel, 27 september 2018 – Gemiddeld 1,5 dag ofwel een half procent van alle werkbare dagen, zitten Belgische arbeiders thuis als gevolg van economische werkloosheid. . Dat stelt hr-dienstverlener Acerta. In het eerste kwartaal  was de economische werkloosheid in België al historisch laag met 0,83%. Maar de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen daalde in het tweede kwartaal verder.Werkgevers zullen verder moeten aanwerven of investeren in automatisering om aan de productievraag tegemoet te komen.  

Economische werkloosheid (EWL) gezakt tot een half procent, weg is de arbeidsreserve in de ondernemingen

Figuur 1: % economische werkloosheid van werkbare dagen

Enkele jaren terug werd ervoor geijverd om economische werkloosheid, die alleen voor arbeiders gold, ook toepasbaar te maken op bedienden, wat in 2012 dan ook is gebeurd. Vandaag stelt ACERTA vast dat economische werkloosheid zelfs onder arbeiders nog nauwelijks voorkomt. Werd in het eerste kwartaal van 2018 nog 0,83% van alle werkbare dagen onder arbeiders wegens economische werkloosheid niet gepresteerd, dan is dat percentage in het tweede kwartaal van dit jaar verder gezakt tot 0,50%, tot een half procent dus. Tegenover het eerste kwartaal is dat 39,9% lager.

Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult: “Dit historisch lage cijfer voor economische werkloosheid zegt eigenlijk dat er binnen ondernemingen nog nauwelijks arbeidsreserves zijn. Er zit m.a.w. geen speling meer op arbeidsaanbod versus arbeiders. Ondernemingen die willen groeien, zullen hun arbeiders moeten vragen extra-uren te presteren, bijkomend personeel aanwerven of zullen moeten investeren in automatisering.”

Gemiddeld 1,5 dag economisch werkloos, in Brussel 1 uur

Op basis van de cijfers van de eerste 8 maanden van 2018 stelt ACERTA vast dat een arbeider gemiddeld anderhalve dag per jaar economisch werkloos thuiszit.

Figuur 2: economische werkloosheid arbeiders, in % en dagen

Bekijken we die cijfers meer in detail, per regio, dan blijkt dat er in het Brussels Gewest zelfs helemaal geen rek meer zit op de verhouding arbeiders-arbeid. De economische werkloosheid is er liefst met -76,9% verder gedaald. Dirk Vanderhoydonck: “Een Brusselse arbeider komt gemiddeld zelfs niet aan 1 uur (0,12 dagen) economische werkloosheid! Stellen dat economische werkloosheid zich eigenlijk niet meer voordoet in Brussel is niet gelogen en dat zegt veel over de uitdagingen daar voor bedrijven om nog te groeien. Met de arbeidskrapte die er al is in de meest gegeerde profielen, worden creativiteit en flexibiliteit in het hr-beleid zeker een must.”

Figuur 3: economische werkloosheid arbeiders, in % en dagen

Verdere daling in alle sectoren

Ook al zet de daling economische werkloosheid zich in alle sectoren door, er zijn sectoren waar het percentage boven het – weliswaar historisch lage – gemiddelde van 0,50% blijft. De bouwsector zakte verder van 1,90% voor Q1 2018 naar 1,17% in het tweede kwartaal. De metaalsector ging van 1,07 % naar 0,85% en de transportsector van 0,88% naar 0,35%. De voedingsindustrie zat qua economische werkloosheid al onder het gemiddelde van het eerste kwartaal, met 0,59 %, en deze is nu verder gedaald tot 0,17%. Ook de confectie en textielindustrie gaan verder mee in de neerwaartse trend, van 5,06 % naar 2,74% en van 6,09 % naar 5,82% economische werkloosheid in het tweede kwartaal van 2018.

Grote bedrijven op het maximum van hun kunnen, verder groeien betekent investeren

Kijken we naar de economische werkloosheid in verhouding tot de ‘maat’ van de ondernemingen, dan stellen we vast dat bedrijven tot 50 medewerkers nog op een hoger percentage uitkomen dan het gemiddelde van 0,50%. Dirk  Vanderhoydonck: “Omdat de economische groei een feit is, kunnen we dat percentage interpreteren als een groeimarge. Die groeimarge is er niet in de grotere bedrijven. Bedrijven met een personeelsbestand tussen de 100 en 200 werknemers noteren een gemiddelde economische werkloosheid van slechts 0,39%, het laagste percentage.” In ondernemingen met 5 tot 10 werknemers is het percentage economische werkloosheid nog het hoogste, nl. 1,05%. Maar ook daar blijft de economische werkloosheid dalen.

 

 

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker