Consult

4 op 5 bedienden kregen gemiddeld 22,6 euro erbij

Brussel, 10 oktober 2018 – 4 op 5 bedienden kregen de eerste jaarhelft van 2018 gemiddeld 22,6 euro extra bovenop hun loon. Grotere bedrijven en bedrijven uit Brussel zijn het gulst. Werknemers met de hoogste anciënniteit worden het minst financieel gestimuleerd. 13 % van de bedienden kreeg een hogere loonstijging, van gemiddeld 142 euro tot 623 euro, ten gevolge van promotie of verbreding van de functie. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener ACERTA van  de lonen van de bedienden in de dienstensector voor de periode januari-augustus 2018.

Loonsverhoging bedienden januari – augustus 2018

Er zijn drie types van loonsverhoging: de indexering van de lonen, de algemeen afgesproken  loonsverhoging op sector- of ondernemingsniveau en de andere loonsverhogingen. Deze laatste vorm van loonsverhogingen wordt ook wel eens de “loondrift” genoemd.

Voor de loondrift bij individuele werknemers,  waarbij het loon stijgt buiten index en algemene koopkrachtverhogingen, kunnen er verschillende aanleidingen zijn: de werknemer ontvangt een loonsverhoging ingevolge anciënniteit of ingevolge de goede resultaten van de onderneming of zijn functie wordt breder wat aanleiding geeft tot een loonsverhoging of hij promoveert naar een nieuwe functie waaraan een hoger loon verbonden is.

ACERTA analyseerde de loongegevens van een staal van 24.000 bedienden uit het aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200). In de periode januari - augustus 2018* vond in dit paritair comité geen indexering of sectorverhoging plaats. Voor 80 % van de onderzochte bedienden bedroeg de loondrift maximaal 1 % van hun loon in deze 6 maanden.  Het gemiddelde bedrag van de loonsverhogingen als gevolg van loondrift komt voor deze populatie neer op 22,6 euro.13 % van de bedienden kreeg een hogere loonstijging, van gemiddeld 142 euro tot 623 euro, ten gevolge van promotie of verbreding van de functie.

Tabel 1: % bedienden dat een bepaalde loonsverhoging kreeg in de periode jan-aug 2018

Lonen niet op drift door de anciënniteitsverhoging

De meeste werkgevers voeren met hun werknemers jaarlijks een evaluatiegesprek. Bij een positieve evaluatie resulteert dat gesprek vaak in een loonsverhoging. Omdat het loon op die manier jaar na jaar stijgt, spreken we ook van anciënniteitsverhoging. Eerder onderzoek van ACERTA berekende al dat de gemiddelde anciënniteitsverhoging mag worden geschat op 1,4 %. In het onderzochte Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden bedraagt de jaarlijkse anciënniteitsverhoging voor de minimumbarema’s afhankelijk van de anciënniteit en de functieklasse tussen 0,30 % en ruim 2 %.

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Kijken we naar de verdeling van de verhogingen, dan mogen we vaststellen dat de verhogingen  tussen 0 en 5% (dus ruim 90% van alle verhogingen die toegekend zijn aan de onderzochte populatie bedienden) in zeer belangrijke mate toe te wijzen zijn aan de jaarlijkse anciënniteitsverhoging."

8,34 % van bedienden kreeg meer dan 5 % loonsverhoging. Zij komen dus uit boven de verhoging die met de anciënniteitsverhoging kan worden verklaard. Redenen voor dergelijke verhoging kunnen zijn: een promotie of groei in de functie.

Dirk Wijns:  “Deze cijfers zijn  ook een geruststelling. Bedrijven lijken hun loonkostenstijgingen onder controle te hebben, ondanks de arbeidskrapte.  De stijgende vraag naar schaarse arbeid lijkt voorlopig niet als effect te hebben dat ondernemingen algemene en grote loonsverhogingen moeten aanbieden aan hun werknemers om hen aan boord te houden. De introductie van cafetariaplannen in de ondernemingen, waarbij de werknemer binnen een gegeven loonkost keuzes kan maken in  verschillende verloningselementen op basis van zijn behoeften, is zeker ook een instrument om de loondruk onder controle te houden.  Ten slotte mogen we ook voorzichtig concluderen, op basis van deze cijfers, dat ondernemingen de loonkostenmarge waarover ze beschikken voor loonstijgingen, respecteren.”

Brussel en de grotere bedrijven het gulst

Tabel 2: % bedienden dat een bepaalde loonsverhoging kreeg in de periode jan-aug 2018

In het Brussels hoofdstedelijk Gewest is het percentage van bedienden die geen of slechts een beperkte loonsverhoging kregen het laagste en het percentage van bedienden met de hoogste loonsverhoging het hoogste.

Kijken we naar de grootte van onderneming, dan zien we weinig verschillen, behalve dat in bedrijven vanaf 50 werknemers het percentage dat een verhoging kreeg van 1 à 5% hoger ligt dan in de kleinere ondernemingen. Daaruit zouden we kunnen concluderen dat de jaarlijkse loonsverhoging ingevolge anciënniteit er iets groter is dan in de kleinere ondernemingen.

Grootste loongroei in eerste jaren, na meer jaren anciënniteit nog weinig financiële stimulansen

De cijfers over loonsverhoging zijn niet erg motiverend voor werknemers met veel jaren anciënniteit. Van hen zijn er het meest die geen verhoging kregen en het minst die hun loon sneller dan gemiddeld zagen stijgen. Dirk Wijns: “Hier liggen zeker nog opportuniteiten voor de werkgevers. Het lijkt er alleszins op dat zij promoties en groei in de functie eerder reserveren voor mensen met minder anciënniteit. Het is op zich niet verkeerd dat die kansen krijgen, maar het is fout te denken dat werknemers met een grotere anciënniteit niet ook kunnen blijven groeien in  hun functie of naar een nieuwe functie. Het zou jammer zijn om dat talent ergens te parkeren, die mensen gewoon hun zelfde werk te laten doen en niet meer naar hen te kijken voor nieuwe functies.”

Werknemers met een hogere anciënniteit, blijkt uit het onderzoek, genieten minder  loonsverhogingen die kunnen toegewezen worden aan de anciënniteit dan andere werknemers.  Dirk Wijns: “En dat is eigenlijk goed nieuws. Het optellen van de jaren zou zich beter niet vertalen in een systematisch volgehouden jaarlijkse verhoging van het loon. De meerwaarde van de werknemer gaat niet zo lineair. Maar dat wil niet zeggen dat werkgevers én werknemers niet moeten blijven geloven in persoonlijke groei en die is dan weer wel een verhoging waard.”

Tabel 3: % bedienden dat een bepaalde loonsverhoging kreeg in de periode jan-aug 2018

 

 

persbericht_loonsverhoging.pdf

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker