Consult

ACERTA en TALMUNDO zetten in op onboarding voor KMO’s via partnership

Brussel, 16 oktober 2018 - ACERTA, hr-specialist en TALMUNDO, onboardingsoftwarespecialist sluiten een exclusief partnership om onboarding op maat van Belgische KMO’s aan te bieden vanaf oktober 2018. Eerder onderzoek van ACERTA wees immers uit dat 1 op 4 werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zijn werkgever uitzwaait binnen het jaar na aanwerving.1 In tijden van arbeidskrapte stopt de uitdaging dus zeker niet wanneer de juiste persoon op de juiste stoel zit. Aandacht voor een goede integratie van talent in de organisatie kan vaak het verschil maken.

2.800 tot 17.000 euro om een vertrekkende medewerker te vervangen

Organisaties investeren veel tijd en geld in het selecteren en rekruteren van nieuwe talenten. In 25% van de gevallen blijkt die investering een maat voor niks. De gemiddelde kost om een medewerker te vervangen schommelt tussen 2.800 en 17.000 euro, afhankelijk van diens rol en ervaring.2 Een strategisch onboardingtraject kan deze onnodige verliezen voorkomen.         
Een goede integratie van de nieuwe medewerker zorgt er bovendien voor dat deze sneller productief is. 62% van de medewerkers in een onboardingtraject behaalt de vooropgestelde mijlpalen al na 1 jaar. Doorlopen nieuwe medewerkers geen onboardingtraject? Dan slaagt slechts 17% erin zijn doelstellingen binnen het jaar te behalen.3

Tom Vlieghe, director ACERTA Career Center: “Ook voor KMO’s is het niet alleen een uitdaging om de juiste talenten binnen te halen maar ook om ze te behouden. Medewerkers die binnen het jaar toch het bedrijf verlaten, is een verlies voor beide partijen. Het heeft voor de KMO niet alleen financiële implicaties, vaak blijven de collega’s over met een onvoorziene workload en moet een nieuwe zoektocht opgezet worden. Daarom is het cruciaal om een nieuwe medewerker snel geïntegreerd te krijgen waardoor zijn engagement met de organisatie verhoogt.”

Contact voor startdatum verlaagt kans op vertrek met 80%

De onboardingapplicatie informeert en engageert medewerkers nog voor ze daadwerkelijk starten. Vaak ligt er immers een periode tussen de ondertekening van het contract en de effectieve opstart. De TALMUNDO applicatie waakt erover dat ook tijdens die periode het contact met de nieuwe medewerker behouden blijft. Betekenisvolle contactmomenten voor de effectieve startdatum, verlagen immers de kans dat nieuwkomers gedurende hun eerste jaar vertrekken met 80%.4 Maar ook wanneer de medewerker effectief zijn eerste stappen in de organisatie zet, houdt de applicatie de vinger aan de pols en maakt het informatie zo toegankelijk mogelijk zodat de medewerker makkelijk integreert in zijn nieuwe omgeving. Stijn De Groef, CEO Talmundo: “Ook bedrijven die minder dan 50 nieuwe aanwervingen per jaar verwerken, kunnen bottom-line impact creëren wanneer zij hun onboardingtraject optimaliseren. Eerder onderzoek wees uit dat bedrijven met een onboardingprogramma een retentiegraad van 91% hebben tegenover 30% voor zij die dit niet hebben.3 Daarom bundelden wij onze software-expertise met ACERTA’s kennis over hr en de KMO-markt. Zo kwamen wij tot een gebruiksvriendelijke KMO-versie van onze bestaande onboardingapplicatie die écht tegemoet komt aan de noden van deze specifieke markt.”

De applicatie zal beschikbaar zijn voor bedrijven die minder dan 50 aanwervingen per jaar doen. ACERTA zorgt hierbij zelf voor een volledige implementatie van de onboardingapp bij de klant.

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker