Consult

Bijna 70 procent meer 55-plussers aan de slag in Brusselse bedrijven

ACERTA ziet Brussel sterke inhaalbeweging maken in vijf jaar tijd

Brussel, 13 juli 2017 – Bedrijven in Brussel werven meer en meer 55-plussers aan. Vorig jaar ging het om 4,6 procent van alle aanwervingen, terwijl dat in 2011 2,8 procent was. Dat is een stijging van bijna zeventig procent. Uit de cijfers van meer dan 40.000 werkgevers die hr-dienstengroep ACERTA analyseerde blijkt bovendien dat ook nationaal de 55plussers tekenen voor een groter percentage van de aanwervingen: van iets meer dan 4% in 2011 is dit in 2016 gestegen naar 6%. Opvallend hierbij is dat vooral vrouwen een inhaalbeweging maken. Toch is er geen reden tot euforie, want zes procent blijft een laag cijfer. Zeker als je weet dat we allemaal langer zullen moeten werken.

 

Werkgever ontdekt oudere werknemer

Het ziet ernaar uit dat werkgevers de meerwaarde van oudere medewerkers hebben ontdekt. Tom Vlieghe, Director ACERTA Career Center: “Als ondernemingen oudere werknemers aanwerven halen ze ervaring in huis. Die leeftijdscategorie onderscheidt zich ook in flexibiliteit op het vlak van mobiliteit. Dat is al gebleken uit eerder onderzoek van ACERTA. Dat maakt de oudere medewerkers een interessante categorie om aan te werven. We zijn dan ook blij met de 50 % stijging van de laatste vijf jaar, maar de 6 % waar we op uitkomen, blijft te laag. Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is.”

Figuur 1: instroom opgesplitst per leeftijd

 

Fors meer vrouwelijke 55-plussers aan de slag

Dat de populariteit van oudere medewerkers in de instroom stijgt, wordt voor de periode 2011-2016 op alle vlakken bevestigd. Vrouwen maken een inhaalbeweging met +74 %, tegenover de stijging van 30% bij de mannen.

Figuur 2: instroom opgesplitst per leeftijd en gender

Wallonië en Brussel hadden tegenover Vlaanderen een achterstand in te halen wat de instroom van oudere medewerkers betreft en daar zijn ze nu ook mee bezig. Daar stijgt het aandeel 55-plussers zelfs met 95 %.

Figuur 3: instroom opgesplitst per regio

De bovengeschetste evolutie is eveneens onafhankelijk van de grootte van de onderneming: een daling in het aandeel jongeren van minder dan 25 jaar dat wordt aangeworven die wordt gecompenseerd door alle andere leeftijdscategorieën, met de meest opvallende stijging bij de 55-plussers.

 

Oudere werknemers halen jongeren in

Terwijl we in het aantal nieuwe aanwervingen een stijging zien van het aandeel van  55-plussers, stellen we bij de jongeren onder de 25 een procentuele daling vast. Het is evenwel fout om daaruit te concluderen dat de jongeren de dupe zouden zijn van de populairder wordende oudere collega. In absolute cijfers blijkt dat de aanwerving van jongeren op hetzelfde niveau blijft doorheen de jaren. De groeiende vraag naar arbeidskrachten wordt dus in belangrijke mate ingevuld door de aanwerving van  meer ouderen van + 55.

Tom Vlieghe: “Dit zegt niets over de tewerkstelling van jongeren.  Dat hun aandeel in de instroom daalt, heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de arbeidsmarkt.  Verhoudingsgewijs zijn ze in aantal met minder dan hun oudere collega’s. Een goede zaak dus dat ouderen een belangrijker aandeel gaan vormen in de totale aanwervingen.   Anderzijds heeft ons recent Talent Pulse-onderzoek aangetoond dat jongere medewerkers minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe job: ze tonen dus een lagere jobmobiliteit dan de oudere medewerkers.”

Tom Vlieghe concludeert: “De werkgevers zoeken oplossingen  voor de krapte op de arbeidsmarkt voor diverse profielen. En blijkbaar komen ze – meer dan vroeger – tot de vaststelling dat ook  55-plussers deze kunnen invullen. Het is nu vooral noodzakelijk om die mentaliteitswijzing te bevestigen de komende jaren. Onze eerste schattingen voor 2017 zijn alleszins beloftevol.”

“In deze zoektocht naar talent is ook een interne rematch van talenten essentieel. In zo’n rematch gaan werkgever en medewerker gezamenlijk op zoek naar de  mogelijkheden voor jobrotatie die  open liggen binnen de organisatie op basis van de talenten van de medewerker en de doelstellingen van de organisatie. ”

 

BIJLAGE:

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker