Consult

Cash for Car?

80 % niet geïnteresseerd om de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget

Brussel, 10 juli – Stel, uw werknemer mag zelf keuzes maken in de samenstelling van zijn loonpakket. En stel, die werknemer heeft een bedrijfswagen die hij ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken. Zou die dan geïnteresseerd zijn om die wagen in te ruilen tegen een vergoeding ter grootte van ongeveer de helft van het leasebudget? Uit de panelbevraging van Acerta blijkt dat volgens 80 % van de bedrijfsleiders en HR-managers hun werknemers hierin niet geïnteresseerd is. Die vraag verwoordt nochtans het mobiliteitsbudget dat het kernkabinet van de regering-Michel heeft goedgekeurd.

77 % van de werknemers vindt het volgens de bevraagden belangrijk tot zeer belangrijk dat ze keuzes  kunnen maken over het eigen loonpakket, over de verhouding loon, vrije tijd en extralegale voordelen. En 73 % van de werkgevers hoeft niet meer te worden overtuigd, ook zij vinden het belangrijk om de werknemers die keuzes aan te bieden  binnen een bepaalde loonkost. Op vandaag laten slechts 14 % van de werkgevers toe dat hun werknemers (of een deel ervan) hun loonpakket gedeeltelijk zelf invullen.   Maar van diegenen die deze mogelijkheid vandaag nog niet aanbieden wil liefst 36% dit in de nabije toekomst wel gaan doen.

Mobiliteitsbudget: wie wil zijn bedrijfswagen herzien?

Een van de opties die een werkgever aan zijn werknemers kan voorstellen voor de samenstelling van zijn loonpakket, is een bedrijfswagen. Die zijn praktisch én financieel interessant, waardoor ze de voorbije jaren almaar populairder zijn geworden. Maar tijden veranderen. Steden werken mobiliteitsplannen en/of lage-emissiezones uit, er is rekeningrijden, files kosten pakken geld (en tijd), enz. Logisch dus dat ook de arbeidsmarkt zich buigt over het mobiliteitsvraagstuk. Het ‘mobiliteitsbudget’ is daarvan het resultaat. Wat is het idee? We moeten mobiliteit ruimer zien dan de auto. Werknemers met een bedrijfswagen moeten ervoor kunnen kiezen om die bedrijfswagen in te leveren voor een alternatief. Het goedgekeurde mobiliteitsbudget van de regering voorziet een omzetting in loon dat een interessante (para)fiscale behandeling geniet.   Het voorstel van de sociale partners was dat het budget dat vrijkomt in eerste instantie aan duurzaam vervoer moet worden besteed en slechts in beperkte mate als cash mag worden uitbetaald. Chris Wuytens, Managing Director Acerta Consult: “Het mobiliteitsbudget is ‘Cash for Car’ geworden, polsen we vandaag bij werkgevers naar hun verwachting dan stellen quasi 48 % van hen dat geen enkele van zijn werknemers de firmawagen zal willen ruilen voor een mobiliteitsbudget in cash.   En ruim 30% stelt dat maximaal tussen 1 en 10 % van hun werknemers met een firmawagen op deze mogelijkheid zouden willen ingaan. Aan het enthousiasme bij de betrokken werknemers omtrent deze nieuwe wet is dus nog wel wat werk.”

                                 Percentage werknemers dat volgens werkgevers gebruik zal maken cash for car

 

Een waardige troonopvolger voor koning auto?

Het nieuwe mobiliteitsbudget richt zich enkel tot wie al een bedrijfswagen heeft. Het lijstje van cash-alternatieven is divers, maar dan toch vooral nog in deze richting: 57% zou overwegen in te boeten op cash loon ten voordele van een firmawagen of  een bedrijfsfiets. Chris Wuytens: “Het mobiliteitsbudget, zegt niets over wie (nog) geen bedrijfswagen heeft. Willen we minder (bedrijfs)wagens op de wegen dan  zullen we toch met een completer mobiliteitsplan moeten komen. Want vandaag zijn veel werknemers zelfs bereid om een deel van hun cash-verloning te investeren om een bedrijfswagen te bekomen. ”  

Cash for congé

Ook interessant in de discussie over gepersonaliseerde loonpakketten is de link loon-vakantie. De mogelijkheid om cash loon in te ruilen voor extra vakantiedagen scoort zelfs het hoogst van alle alternatieve looninvullingen: 70 %. En ook de omgekeerde beweging lijkt sommige werknemers interessant: minder vakantie voor meer loon zal voor 50 % van de respondenten in de top 3 staan van de door werknemers gekozen invulling van hun budget.

Goed kaderen

Het mag duidelijk zijn dat veel meer bedrijven dan vandaag in de toekomst ruimte zullen geven aan hun werknemers om een deel van hun loonpakket zelf in te vullen – binnen een gegeven loonkost natuurlijk.

Chris Wuytens: “Dit is natuurlijk een logische evolutie.  Uit onze onderzoeken blijkt dat het aanbieden van deze mogelijkheid leidt tot meer betrokken werknemers, een betere uitgangspositie in het gevecht voor nieuw talent en tot een grotere retentie van werknemers. Belangrijke meerwaarden in  deze tijd waarin talent terug schaarser wordt.  Een en ander moet natuurlijk ingevoerd worden binnen het juiste juridische kader dat rekening houdt met de wettelijke grenzen en mogelijkheden.”

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker