Consult

Glijdende werktijden en zomervakantie: een combinatie die werkt

Sluiting van crèche en school overbruggen tijdens de zomermaanden

Brussel, 29 mei 2017 – In elke onderneming zijn medewerkers aan de slag zijn die ouder zijn van jonge kinderen. Een aantal van hen is nu waarschijnlijk druk op zoek naar opvang om de vakantie te overbruggen. Misschien kan het nieuwe stelsel van glijdende werktijden wel een oplossing bieden. Zeker als in juli en augustus ook de activiteit in uw onderneming op een lager pitje staat, kan werken volgens glijtijden een win-winsituatie zijn voor u en uw medewerker. Chantal Schreurs, juriste bij Acerta licht de mogelijkheden toe.

Glijdende werktijden?

Sinds 1 februari van dit jaar is er een wettelijk kader voor glijdende werktijden. Een kader voor zowel de ondernemingen die dit systeem van werken al jaar en dag toepassen in hun onderneming, als voor de instappers in het systeem. Glijdende werktijden houdt in dat de werknemer zelf zijn aankomst en vertrek kiest, mits de stamtijden te respecteren, binnen vooraf vastgelegde grenzen. Op die manier kan de werknemer zijn werk beter afstemmen op zijn privéleven.

Inhaalrust in volle dagen

Enerzijds gelden de nieuwe toepassingsregels voor de ondernemingen die na 1 februari het systeem van glijdende werktijden invoeren. Anderzijds gelden de regels voor de bedrijven die al vóór 1 februari met glijtijden werkten, maar hun bedrijfseigen regels niet tegen 30 juni 2017 in een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement gieten. Deze regels maken het onder meer mogelijk om inhaalrust vast te leggen in volledige dagen om het teveel aan gepresteerde arbeidsuren te compenseren.

Cao of arbeidsreglement

Dat een medewerker één of enkele dagen inhaalrust kan genieten veronderstelt wel dat de werkgever vooraf alle bedrijfsspecifieke toepassingsregels van de glijdende werktijden, waaronder de mogelijkheid van inhaalrust in volle dagen, vastlegt in een cao of in het arbeidsreglement.

Instemming

De goede werking van een onderneming staat steeds op de eerste plaats. Een dagje thuis dankzij de glijdende werktijden vraagt dus steeds om goedkeuring van de werkgever.

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker