Consult

Ook werknemers gaan straks terug naar school

2,13% van hen via educatief verlof

Brussel, 1 september 2017 – De start van het nieuwe schooljaar is meteen ook voor heel wat werknemers het moment om zich in te schrijven voor een cursus of een training. Werknemers uit de privésector kunnen hiervoor betaald educatief verlof (BEV) nemen. Uit cijfers die hr-dienstengroep ACERTA analyseerde, blijkt dat in 2016 slechts 2,13% van de werknemers daar gebruik van maakte.

 

Als straks de (hoge) scholen hun deuren weer opengaan, zullen niet alleen scholieren en studenten hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden. Ook werknemers scholen zich bij. Zij kunnen hiervoor onder meer gebruik maken van het educatief verlof. Daardoor krijgen ze het recht op een aantal uren afwezigheid. De werkgever betaalt hen door om de opleiding te volgen, te studeren… Een deel van de loonkost die de werkgever hierdoor maakt, betaalt de overheid terug. Deze opleiding hoeft niet noodzakelijk gelinkt te zijn  aan de huidige  job van de werknemer  maar verstevigt zijn positie op de arbeidsmarkt.

Sara Hamaekers, juriste ACERTA Sociaal Secretariaat: “Een diploma op zak hebben is tegenwoordig basis, een goed begin. Maar jezelf voortdurend bijscholen is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Het systeem van het educatief verlof is hiervoor ideaal.”  

Vrouwen kampioen in educatief verlof nemen

 Hoewel het stelsel van educatief verlof een manier is om werknemers te stimuleren om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, daalt het gebruik daarvan de laatste jaren lichtjes. In 2012 maakte 2,43% van de werknemers er gebruik van, vorig jaar was dat nog maar 2,13%. 

Opvallend is dat vrouwen meer gebruik maken van educatief verlof dan mannen. En dat verschil neemt jaar na jaar licht toe:

Hoe groter het bedrijf, hoe populairder BEV

Tussen de grootte van een bedrijf en het percentage werknemers die gebruikmaken van hun recht op educatief verlof is er een duidelijk verband: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het percentage werknemers dat gebruik maakt van het stelsel van betaald educatief verlof.

Sara Hamaekers: “Wanneer er meerdere werknemers gelijktijdig gebruik willen maken van educatief verlof, kan de werkgever, in overeenstemming met de betrokken werknemers, afspraken maken omtrent het gebruik van educatief verlof. De continuïteit van de onderneming of bepaalde dienst moet immers gegarandeerd blijven. De regels omtrent de planning zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming en of het gaat over werknemers met dezelfde functie.

Zo is de werkgever in een onderneming met minder dan 20 werknemers bijvoorbeeld gehouden om slechts aan 1 werknemer het educatief verlof toe te staan. In de grotere ondernemingen, kunnen een groter aantal werknemers gebruik maken van educatief verlof.”

Wallonië niet gewonnen voor educatief verlof

Er is ook een verschil in de populariteit van educatief verlof tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen, waar het percentage in 2016 ongeveer gelijk liep (2,21 en 2,23%), en anderzijds Wallonië.

Sara Hamaekers: “De gewesten zijn sinds 1 juli weliswaar bevoegd voor educatief verlof, maar voorlopig zijn er enkel verschillen op vlak van de terugbetalingsmodaliteiten. We zien wel in onze cijfers dat in Wallonië vooral kmo’s gevestigd zijn, waardoor het systeem daar misschien minder  haalbaar is.”

Verandering in zicht?

Voorlopig is er enkel op vlak van de terugbetalingsmodaliteiten een verschil tussen de gewesten. Op termijn mogen we verwachten dat de regelgeving educatief verlof voor de verschillende Gewesten ook op inhoudelijkheid vlak zal verschillen Immers, de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering hebben op 11 juli laatstleden in het Vlaams Economisch en Sociaal OverlegComité (VESOC) een akkoord bereikt over een hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers.   Het stelsel van betaald educatief verlof zal voortaan Vlaams Opleidingsverlof heten.

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker