Consult

Tijdskrediet daalt met 10% in 2016, toch blijft aantal werknemers met loopbaanvermindering ongewijzigd

ANALYSE ACERTA: 1 op 10 werknemers heeft één of andere vorm van loopbaanvermindering

Brussel, 22 september 2017 – Cijfers van de RVA bevestigen dat sinds de verstrenging van de voorwaarden er inderdaad minder tijdskrediet opgenomen werd. Hr-dienstengroep ACERTA onderzocht bij 40.000 werkgevers in de privésector of er daardoor meer werknemers voltijds aan het werk zijn. Het antwoord is neen: de daling in het stelsel van tijdskrediet wordt quasi volledig gecompenseerd door stijgingen in de verschillende vormen van thematisch verlof. Het totaal percentage loopbaanverminderingen of -onderbrekingen bleef tussen 2015 en 2016 zo goed als gelijk. Het principe van “Loopbaansparen” in de wet Peeters kan nochtans een alternatief zijn.

De laatste jaren werden de  voorwaarden voor de toegang tot het  tijdskrediet in stappen bijgestuurd.  Bedoeling was om het systeem selectiever te maken en de toegang tot het tijdskrediet te reserveren voor een aantal welbepaalde doelen. Een daling van het aantal werknemers in tijdskrediet zou het logische gevolg zijn. De cijfers van de RVA tonen aan dat het aantal werknemers dat opteert voor tijdskrediet het laatste jaar met ongeveer 10% is gedaald. Het populairste blijft de vermindering van de prestaties met 1/5.

Tabel 1: cijfers RVA, nationale gegevens private sector

Per saldo een status quo van loopbaanvermindering

Tijdskrediet is echter niet de enige formule voor werknemers uit de privésector om hun loopbaan te onderbreken of verminderen. Naast tijdskrediet kan een werknemer beroep doen op een van de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) om loopbaanvermindering te nemen. Dirk Wijns, Director ACERTA Consult: “Het vermoeden was dat er per saldo niet zoveel zou veranderen. Als wij onze cijfers over alle types van onderbreking of vermindering samen bekijken, dan zien wij dat vermoeden ook bevestigd.”  

Uit onderzoek op de ACERTA-data blijkt dat een behoorlijk deel van de werknemers in de private sector één of andere vorm van loopbaanvermindering of –onderbreking geniet.  En dat aandeel stijgt nog steeds jaarlijks.

Belangrijke stijging van het ouderschapsverlof, vooral bij mannen

De moeilijker toegang tot het tijdskrediet heeft zich niet vertaald in een daling van het aantal werknemers in een of andere vorm van loopbaanonderbreking/-vermindering . Vooral de toename van het aantal ouderschapsverloven in 2016 is hiervan de oorzaak.  Van de werknemers met een of andere vorm van loopbaanonderbreking of -vermindering geniet een op de drie van deeltijds ouderschapsverlof. En de vraag naar die vorm van thematisch verlof blijft stijgen. De cijfers van ACERTA komen uit op een stijging van 15% versus 2013. Opvallend is dat ouderschapsverlof sterk in de lift zit bij mannen. Bij mannen tekent zich een stijging op van 25% tegenover 2013, terwijl dit bij vrouwen stabiel blijft. Vooral deeltijds ouderschapsverlof zit in de lift.

Dirk Wijns, Director ACERTA Consult: “Het voorstel dat Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen net voor de zomer deed, namelijk de uitkeringen bij ouderschapsverlof optrekken tot de hoogte van een ziekteverzekering, wat een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van de uitkering zou betekenen, zal de populariteit van dit type thematisch verlof wellicht nog doen toenemen.”

Het aantal werknemers dat gebruikmaakt van voltijds of deeltijds palliatief verlof of van thematisch verlof voor het verzorgen van een ernstig zieke is zelfs verdubbeld sinds 2012.  In 2016 was ongeveer 0,5%  van het aantal werknemers gedurende een gedeelte van het jaar om één van deze redenen afwezig.

Tabel 2: Daling in tijdskrediet gecompenseerd door stijging ouderschapsverlof – data Acerta

Loopbaansparen als alternatief?

Met de wet Werkbaar en Wendbaar werk is het principe in de maak dat werknemers in de toekomst tijd kunnen opsparen om later tijdens hun loopbaan als betaald verlof op te nemen.  De werknemer zou, binnen de afspraken met zijn werkgever, jaarlijks een aantal vakantiedagen als extralegaal voordeel kunnen opbouwen. Het systeem zou toelaten om zelfs de opgespaarde vakantiedagen over de jaren ‘op te sparen’ en dit over verschillende werkgevers. Dirk Wijns: “We stellen vast dat jammer genoeg de sociale partners niet tot een werkbare oplossing komen. Nochtans kan dergelijke  maatregel de werknemer net de kans geven om zelf het heft in handen te nemen en zijn eigen loopbaan te sturen. Het zou een alternatief kunnen zijn voor bestaande formules van loopbaanvermindering of onderbreking.”

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker