Consult

Woon-werkverkeer in Limburg: flink meer fietsen

Gebruik auto nagenoeg stabiel, openbaar vervoer toch weer achteruit

Hasselt, 26 februari 2018 – In 2017 kwamen er Limburg weer 26,3% werknemers bij die voor de fiets gewonnen zijn. 18,9% van hen komt ondertussen op de fiets naar het werk, de verderzetting van een trend. Dat kan niet worden gezegd van de auto: de populariteit daarvan ging er in Limburg weliswaar licht maar toch onmiskenbaar op achteruit. Het is een evolutie die blijkbaar niet ten voordele van het openbaar vervoer gaat: de cijfers daarvan leken in 2016 nog positief te evolueren, in 2017 is die evolutie teruggedraaid. Dat en meer blijkt uit de derde ACERTA-mobiliteitsbarometer op rij.

 

Voor we focussen op Limburg, kijken we eerst naar de nationale resultaten van de derde ACERTA-mobiliteitsbarometer. Dit zijn daarvan de opvallendste conclusies:

  • De populariteit van de fiets zette zich ook in 2017 verder door, met 24,21 % fietsende werknemers, een stijging met nog eens 8,2 %, bovenop de 13,1 % stijging die we in 2016 al noteerden.
  • Een deel van de populariteit van de fiets komt uit populaire mobiliteitscombinaties. De combinatie auto en fiets blijft het populairst: 9,47 % gebruikt beide.
  • De wagen blijft met 76,66 % onze heilige koe die we exclusief (66,54 %) of in combinatie met andere vervoermiddelen (10,12 %) gebruiken. Maar de meer duurzame mobiliteitsformules knabbelen toch gestaag verder aan haar populariteit. Die zakte tussen 2016 en 2017 met -0,5 %.
  • 19,5 % van de bedienden kan met de bedrijfswagen naar het werk. Tegenover 2016 is dat wel weer +10,3 %.
  • Het openbaar vervoer kan in 2017 een mooie stijging voorleggen van +5,6 %, maar blijft met 7,42 % regelmatige gebruikers toch in de marge rijden.

Populariteit van de fiets in Limburg met 26,3% gestegen

De opmars van de fiets als vervoermiddel van en naar het werk begon al in 2011. In Limburg ging de populariteit eerst traag maar gestaag en nu, tussen 2016 en 2017, ging het ineens met een spurtje: 18,9% verkiest voor woon-werkverkeer regelmatig de fiets, een stijging van 26,3%.

Gert Mertens, Kantoordirecteur ACERTA Hasselt: “Uit onze dagelijkse contacten met CEO’s en hr-directeurs leren we dat werknemers meer en meer aan hun werkgever vragen om bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen, al dan niet elektrische. De langer wordende autofiles hebben blijkbaar een pijnpunt bereikt. En met een Benefit Motivation Plan, waarbij de werknemers de keuze krijgen om een deel van hun loon te besteden aan bv. een elektrische fiets, kan de werkgever aan die vraag van de werknemers tegemoetkomen zonder zijn loonkost te verhogen. Het helpt bovendien dat de overheid actief inspeelt op deze behoeften met een beleid dat steviger inzet op fiets(snel)wegen.”

Het openbaar vervoer zet de positieve trend niet verder

Terwijl 2017 algemeen een licht verhoogde interesse in trein, tram, bus en metro laat zien, is dat niet het geval in Limburg. In de vorige ACERTA-mobiliteitsbarometer onderscheidde Limburg zich nog als de provincie waar het openbaar vervoer aan populariteit won, maar met een populariteitscijfer van 6% doet 2017 het zelfs net iets minder goed dan 2016. Gert Mertens: “Toch valt de realiteit wellicht positiever uit voor het openbaar vervoer als mobiliteitsoplossing voor werknemers. Onze barometer meet immers de gegevens van de profit en de social profit, niet van de openbare sector en die laatste vertegenwoordigt juist de grootste groep van trein- en busreizigers. Het gebruik van het openbaar vervoer hangt verder ook samen met (de kwaliteit) van het aanbod en dat kan per regio nogal verschillen.”

Koning auto staat stil

Ere wie ere toekomt, de auto blijft de nummer één van alle gekozen mobiliteitsoplossingen, ook dat blijkt uit deze derde ACERTA-mobiliteitsbarometer. 66,54 % van de werknemers stelt zich ’s ochtends nooit de vraag: hoe ga ik vandaag naar het werk? Zij pakken elke ochtend trouw hun autosleutels en vertrekken, naar het werk en van daar ook terug – geen twijfel mogelijk. Tellen we daar de werknemers bij die op een mooie dag al eens de fiets nemen, of al eens op de trein, tram, bus of metro springen, dan komen we aan 76,66 %. Het blijft een ruime meerderheid. En toch is de populariteit van de auto gezakt tegenover vorig jaar. In Limburg verkiest nog altijd 81,1% de auto, toch een kleine daling van -0,6% tegenover een jaar eerder.

Gebruik van de populaire bedrijfswagen stagneert

In 2017 reed 19,9 % van de bedienden in Limburg met een wagen van het werk. Daarmee scoort de bedrijfswagen er iets hoger dan de nationale 19,5 %, maar het volgt de algemene evolutie van een verdere toename niet. 19,9 % is slechts 1,2 % beter dan in 2016, terwijl de bedrijfswagen er gemiddeld met 10,3 % op vooruit is ging. Gert Mertens: “Het valt nog af te wachten wat de definitieve versie van het mobiliteitsbudget zal worden, maar dat de bedrijfswagen ter discussie staat, is een feit. De Regering wil in elk geval werknemers van de bedrijfswagen weglokken door het de werkgever mogelijk te maken in de plaats een gunstiger behandeld loon toe te kennen. Echter, zoals we vroeger al stelden, lijkt het ons weinig waarschijnlijk dat het ‘cash for car’-aanbod werknemers massaal zal verleiden om niet meer voor de firmawagen te kiezen.”

Mobiliteitskeuze maakt werkgevers aantrekkelijker

Werkgevers die inzetten op de individuele behoeften van werknemers, maken op de arbeidsmarkt een goede beurt. Mobiliteitsoplossingen aanbieden is één manier om zich te onderscheiden- ‘oplossingEN’, in het meervoud, want er is niet één beste mobiliteitsoplossing. Alles hangt af van de persoon, de plaats, het moment. Gert Mertens: “De werkgever heeft daar een troef in handen: hij kan verschillende keuzes aanbieden binnen eenzelfde budgettaire kost. En hij hoeft daarvoor niet te wachten op de finale versie van het mobiliteitsbudget. Werkgevers die hun voortrekkersrol waarmaken door nu al in te spelen op de tijdsgeest, doen daar in de war for talent hun voordeel mee. En ook de mobiliteit algemeen, het milieu én het welbevinden van hun medewerkers kunnen er wel bij varen.”

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker