Consult

Zicht op eigen talent halveert bereidheid om van job te veranderen

Brussel, 30 juni 2018 – Medewerkers die zich bewust zijn van hun talenten, kijken minder snel over het muurtje. 20% zegt zonder aarzelen ‘niet geïnteresseerd’ tegen een jobaanbod. Wie niet zo stevig in zijn schoenen staat, twijfelt meer. Gepolst naar de link hr- jobmobiliteit en talent, is de conclusie dus vooral: talentbewustzijn stimuleert loyauteit.  Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête Talent Pulse van hr-dienstverlener ACERTA, nu voor het eerst gelanceerd in samenwerking met Jobat.be.  

Zelfkennis is het begin

92% van de medewerkers die ACERTA ondervroeg via zijn jaarlijkse enquête Talent Pulse, zegt de eigen talenten te kennen. Bij 32% van hen is dat mede dankzij de werkgever. 45% weet ook via welke groeipaden hij/zij zijn/haar talenten bij de werkgever zal kunnen gebruiken.

Dat is niet zomaar nice to know. Kennis van het eigen talent heeft effect op de behoefte van medewerkers om wel of niet van job te veranderen, zo leert de enquête van ACERTA in samenwerking met Jobat.be. Van de mensen die hun talenten kennen, zegt 20% niet geïnteresseerd te zijn in een jobaanbieding. Bij mensen die hun talenten niet kennen, is dat maar de helft; een goeie 10%. Van de mensen die hun talenten kennen, zegt 63% open te staan voor andere opportuniteiten op (middel)lange termijn. Bij mensen die hun talent niet kennen, is dat 75%. “De conclusie is alvast duidelijk: mensen die hun talent kennen of goed kunnen inschatten, lijken minder geneigd om van werkgever te veranderen”, stelt William Visterin, hoofdredacteur van Jobat vast. “Zowel voor werkgever als werknemer is dit een belangrijke vaststelling.”

Wie groeit, die blijft

De werkgever speelt niet alleen een rol in de ontdekking door medewerkers van hun eigen talent. Ze zijn ook zelf een belanghebbende partij: hoe serieuzer de werkgever zijn rol als talentcoach opneemt, hoe groter de kans dat hij zijn mensen houdt. Immers, bij een werkgever die niet helpt met het ontdekken van talenten, ligt het aantal mensen dat actief op zoek is naar een job ruim 16% hoger dan wanneer de werkgever wel helpt. Conclusie: werkgevers die niet helpen bij het ontdekken van het talent van hun medewerkers, lopen meer gevaar die medewerkers te verliezen. Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “Het is een klassiek misverstand dat werkgevers die talent stimuleren, hun medewerkers zien vertrekken om dat talent elders te gelde te maken. De inspanningen van werkgevers worden wel degelijk beloond met hogere loyaliteit.”

55% verkiest nieuwe rol boven nieuwe werkgever

Als bij hun werkgever de rol die ze hebben zou verdwijnen, zou 55% van de medewerkers het zien zitten bij diezelfde werkgever een nieuwe functie uit te oefenen. En dat mag zelfs helemaal iets anders zijn. 44% zou het zien zitten om onder de vleugels van de huidige werkgever elders te gaan werken in een rol die aansluit bij de eigen talenten. Medewerkers die erkennen dat ze door de robotisering tussen dit en 5 jaar nieuwe vaardigheden zullen moeten verwerven, zijn zelfs eerder geneigd om eigen tijd en geld te investeren in opleiding waardoor hun takenpakket nauwer kan worden afgestemd op hun talent. Conclusie: medewerkers staan ervoor open een functie uit te oefenen waarvoor ze talenten en competenties moeten aanspreken die ze nog niet eerder hebben benut. En bij voorkeur doen ze dat onder de vleugels van hun huidige werkgever.

Een loopbaan is geen verrassingsreisje

Wanneer mensen zicht hebben op hun groeipaden, zegt 26% niet geïnteresseerd te zijn in een andere opportuniteit. Is dat niet het geval dan zegt slechts 11% dat ze niet geïnteresseerd zijn in iets anders. Met andere woorden, hoe meer zicht op de loopbaanevolutie, hoe meer medewerkers geneigd zijn bij hun werkgever te blijven. Tom Vlieghe: “Door de robotisering en digitalisering evolueren de talentbehoeften van een organisatie voortdurend. En in tijden van arbeidskrapte ligt het talent extern zeker niet voor het rapen. Mensen worden bovendien verondersteld om langer te werken. Een goede loopbaanbegeleiding is dus een win-win.”

Gevangen door gebrek aan zelfkennis

Wanneer de werkgever zijn medewerkers niet helpt de eigen talenten te ontdekken en die een toekomst te bieden, dan voelen mensen veel eerder de behoefte om hun carrière over een andere boeg te gooien. Maar, zijn ze te onzeker over hun talenten, dan durven ze de stap niet te zetten en blijven ze zitten waar ze zitten, ook al zijn ze niet langer gemotiveerd.

Wat houdt mensen tegen om te veranderen?

  • 64% voelt zich oncomfortabel bij de onzekerheid
  • 57% weet niet goed wat ze dan juist zouden moeten doen (dus geen zicht op talent of hoe dit toe te passen)
  • 49% vermoedt dat ze niet zullen aangeworven worden omdat ze hier geen ervaring in hebben

Werkgevers kunnen deze factoren opheffen door zicht te geven op talenten en groeipaden

  • 37% wil anciënniteit niet opgeven
  • 46% wil niet inleveren op loon

Werkgevers kunnen deze remfactoren opheffen met rematching binnen de organisatie

Tom Vlieghe: “Door medewerkers te helpen om hun talenten te ontdekken en ook zicht te geven op hoe ze die talenten kunnen inzetten, zorg je als werkgever niet alleen voor een hogere loyaliteit. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan talentcoaching ook een creatief antwoord zijn op de hoge nood aan talent. Én het maakt je organisatie wendbaar in het kader van digitalisatie en werkbaar in het kader van langer werken. De angst dat de marktwaarde van medewerkers stijgt en dat ze gewoon worden aan verandering waardoor ze sneller vertrekken, blijkt onterecht. Integendeel, door hen niet te helpen in te zetten op talent zullen ze sneller elders hun geluk zoeken, of blijven ze om de verkeerde redenen (angst voor verandering, anciënniteit, loon) en zit je opgescheept met ‘gedemotiveerde prisoners’.”

 

 

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker