Consult

Reglement

Door het invullen van de enquête als panellid bent u akkoord met volgende regels:

  • Acerta garandeert een volledig anonieme verwerking van uw antwoorden. De resultaten worden enkel op algemeen niveau bekend gemaakt;
  • uw medewerking aan een enquête is volkomen vrijwillig;
  • indien u minstens vier enquêtes volledig invult voor het einde van 2017, krijgt u steeds als eerste de resultaten van de enquêtes en een uitnodiging op een jaarlijkse survey panelbijeenkomst exclusief voor leden;
  • Acerta behoudt zich het recht voor om uw verdere deelname aan de enquêtes te weigeren, indien zij vaststelt dat u niet langer behoort tot de beoogde doelgroep of twee enquêtes niet volledig hebt ingevuld. In dat geval heeft u geen recht meer op de resultaten van de enquêtes en een uitnodiging op een jaarlijkse survey panelbijeenkomst exclusief voor leden.

 

Ga terug naar de pagina over ons survey panel.

Ga terug naar het formulier.