Consult

Service pack: GDPR First Class

Service

Workshop privacy proof plan:

In deze in-company workshop van een halve dag:

Maken we de deelnemers bewust van de reglementering en de impact van de nieuwe privacywetgeving.

Inventariseren we de huidige situatie/processen.

Denken we samen met de deelnemers na over de bestaande HR processen in de organisatie en bepalen we voor elk onderdeel de impact.

Deelnemers: HR-afdeling, beslissingsnemers, verantwoordelijke(n) over verschillende afdelingen.

Opmaken of aanpassen van documenten:

  • Het arbeidsreglement
  • 3 policies naar keuze:  bv. camerapolicy, wagenpolicy, track and tracepolicy, internet en emailpolicy, etc.

De aannemingsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst met zelfstandigen

Toestemming van de werknemer

 

HR Privacy Impact Assessment

Documentatie is belangrijk. We helpen u in kaart te brengen welke data of gegevens u allemaal verwerkt, hoe u ze verwerkt, op welke wettelijke basis dit gebeurt en hoelang u deze gegevens bewaart. We denken hierbij aan tijdsregistratiegegevens, policies, foto’s van medewerkers, CV’s van kandidaten, CV’s van medewerkers voor klanten, telefoongesprekken, ziekte-attesten, personeelsdossiers, enz…

Output

Een overzicht van procedures en processen en GDPR-conforme documenten, policies en overeenkomsten. In een gedetailleerde nabespreking geven we het te volgen pad aan.

Voordeel

Uw HR-medewerkers zijn zich bewust van de regelgeving en bewaken de processen zoals het hoort. Daarnaast bent u juridisch in orde met uw documenten en contracten.

 

Klik hier om terug te gaan naar de overzichtspagina en een ander service pack te raadplegen.

Meer weten?

Contacteer ons.