Consult

Werkbaar en Wendbaar Werk: welke wijzigingen sinds 1 februari?

Op 1 februari 2017 trad de wet rond Werkbaar Werk in voege. Bedoeling van deze wet is maatwerk rond arbeidstijd toe te laten. Ze geeft een menu van maatregelen die in de loop van dit jaar nog verder worden uitgewerkt door de sectoren. Met welke nieuwe regels, rechten en plichten dient u rekening te houden? We sommen ze voor u op.

 

1. Arbeidsduur en flexibiliteit

Meer werkuren in piekperiodes, minder in dalperiodes

De regels rond flexibele uurroosters laten toe dat werknemers tijdens kalme periodes minder werken dan de overeengekomen arbeidsduur en meer tijdens de drukke periodes. Deze flexibele uurroosters kunt u nu standaard over een periode van 12 opeenvolgende maanden spreiden om op het einde ervan de gemiddelde arbeidsduur te bereiken. Dit zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers die bovendien de efficiëntie van uw organisatie aanzienlijk verhoogt.

Hoe pakt u dit aan?

100 extra betaalde overuren per jaar

Dit is een nieuw type van overuren. Met het akkoord van de werkgever mag een werknemer per jaar 100 extra en vrijwillige overuren presteren die integraal uitbetaald worden. De sectoren hebben  nog zes maanden de tijd vanaf de inwerkingtreding van de wet om een cao af te sluiten die de 100 uren uitbreidt tot maximum 360 uren.

Vereenvoudiging van deeltijdse arbeid

Hier is een grote administratieve vereenvoudiging voorzien. Binnenkort moet u als werkgever enkel nog een tijdskader vastleggen waarbinnen alle deeltijdse werknemers vallen. U hebt 6 maanden de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen.

Hoe pakt u dit aan?

Wettelijk kader voor glijdende werktijden

Hoewel een groot aantal ondernemingen al werkt met glijdende werktijden, bestond er nog geen wettelijk kader voor. Dat verandert nu. U dient uw regels rond glijdende werktijden vast te leggen in het arbeidsreglement én u moet een systeem van tijdsopvolging voorzien binnen de onderneming om de naleving van de uurroosters te kunnen nagaan.

Hoe pakt u dit aan?

2. Occasioneel naast structureel telewerk

Structureel telewerken bestond al. Nu komt daar nog occasioneel telewerk bij. Heeft uw werknemer een doktersafspraak, komt er een technieker langs of is er een probleem met de wagen? Met opgave van reden kan uw werknemer vragen om te mogen telewerken. Aan u om te beslissen of u dat toestaat of niet.

Meer weten?

3. Vorming van werknemers

Vanaf nu bent u, als werkgever in de privésector, verplicht gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent en per jaar te voorzien. Het gaat om een groeipad, dus niet iedereen heeft automatisch recht op 5 vormingsdagen. Het principe moet nog verder uitgewerkt worden door de sectoren.

4. Nieuwe regels in verband met tijdskrediet en loopbaansparen

Ook nieuwe regels in verband met tijdskrediet en loopbaansparen worden binnenkort uitgewerkt. Zo zal tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft in ruil voor uitgebreidere verlofrechten en -uitkeringen voor de tijdskredieten met motief. Ook de verrekeningsregels ten opzichte van vroeger opgenomen stelsels wijzigen zeer grondig. De Nationale Arbeidsraad (NAR) kondigt bovendien wijzigingen aan rond het ouderschapsverlof en strengere controles op het verlof voor medische bijstand. Loopbaansparen, een totaal nieuw concept in onze wetgeving laat een werknemer toe om tijd op te staren en deze in de loop van zijn loopbaan als verlof op te nemen.  Wij houden u op de hoogte!

Arbeidstijd 2.0

Een belangrijke pijler van Werkbaar Wendbaar Werk is de flexibele arbeidstijd waarbij glijdende uren, vrijwillige overuren en meer werken in piekperiodes makkelijker georganiseerd kunnen worden. Hoe implementeert u dat? Onze Arbeidstijd 2.0 helpt u daarbij.

Naar Arbeidstijd 2.0

Occasioneel of structureel telewerk

De vraag naar flexibel werk groeit. Telewerk is al lang geen rariteit meer. Sommige medewerkers werken regelmatig van thuis uit, anderen willen dat heel af en toe doen. De nieuwe wet werkbaar wendbaar werk maakt van occasioneel thuiswerk een wettelijk recht. Maar wat zijn de spelregels?

Lees meer

Meer weten over de toepassing van alle regels rond arbeidstijd?

Volg de opleiding Arbeidsduur en flexibiliteit.

Lees meer en schrijf in

Meer weten?

Contacteer ons.