Consult

Werkbaar werk

Anno 2016 is er veel meer nood aan maatwerk. Zowel bij werkgevers als bij werknemers. Vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid en de wetsvoorstellen van Kris Peeters rond wendbaar en werkbaar werk liggen helemaal in die lijn. Maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen en het nieuwe werken vragen om steeds meer flexibiliteit. Wat staat ons te wachten?

Een nieuw juridisch kader

De wetsvoorstellen van Kris Peeters rond Wendbaar Werkbaar Werk krijgen geleidelijk vorm. Het sociaal overleg doet langzaam zijn werk om de wetgeving verder vorm te geven. Volg hier de recente ontwikkelingen en de visie van onze experten: 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Ons land kreunt onder het fileleed en zoekt oplossingen voor de mobiliteit. Flexibel omspringen met vervoermiddelen, werknemers motiveren om de auto te laten staan en alternatieven promoten,... Als werkgever speelt u hier een belangrijke rol. Een andere uitdaging is het stijgende arbeidsverzuim met steeds meer langdurig zieken. Hoe gaat u als werkgever en als werknemer om met die fragiele balans privé-werk? En last but not least komt steeds vaker de vraag naar flexibiliteit in de verloning: een loonpakket op maat van de werknemer, afgestemd op zijn levensfase en individuele voorkeuren. Een hele kluif voor de werkgever. Laat u inspireren:  

Het nieuwe werken op de werkvloer

Deze nieuwe, andere manier van werken vraagt ook om een andere aanpak. Open communicatie, wederzijds vertrouwen, een waarderende aanpak, een coachende leiderschapsstijl... Het zijn allemaal kritische succesfactoren om de kracht van mensen in deze kenniseconomie te ontwikkelen. Lees er meer over:

 

  

# werkbaar werk

Werkbaar-werk-kwis

Een belangrijk onderdeel van werkbaar en wendbaar werk is de flexibele arbeidstijd. De eerste wetswijzingen rond dit thema zijn in de maak. En dat gaat ook voor u wel wat veranderen. Hoe goed bent u op de hoogte?

Doe mee aan onze werkbaar-werk-kwis.

Ontdek uw flexibiliteitsscore

Risico's van flexibiliteit

Arbeidstijd is geen gemakkelijke materie. Wilt u weten of u helemaal in orde bent met de regelgeving? Vraag naar een sociale audit: krijg een heldere kijk op alle juridische risico’s en opportuniteiten binnen uw onderneming.

Meer info over een sociale audit

Meer weten?

Contacteer ons.