Outplacement

02 april 2024
Leestijd: Later lezen?

Heb je net afscheid moeten nemen van een medewerker? Dat kan impliceren dat je outplacement moet aanbieden: psychologische opvang en professionele begeleiding naar een nieuwe baan of opstart als zelfstandige. Cruciaal in tijden van evoluerende taken en arbeidskrapte.

In heel wat situaties ben je verplicht om outplacement aan te bieden, maar los daarvan bied je zo je ontslagen medewerker een faire kans op een positief nieuw begin. Ook je andere medewerkers geef je zo een constructief signaal. En dat is belangrijk voor je imago als geëngageerde werkgever. Als erkend outplacementbureau staat Acerta graag aan je zijde.

Wat is outplacement?

Outplacement is het geheel van diensten en adviezen die een erkend outplacementbureau in jouw opdracht verleent aan een ontslagen medewerker. Dit kan zowel individueel als in groep gebeuren. Missie: ervoor zorgen dat je ex-medewerker goed opgevangen wordt na het ontslag en zich vlot en doeltreffend lanceert op de arbeidsmarkt.

Een outplacementraject kan bestaan uit:

 • psychologische steun bij de verwerking van het ontslag
 • in kaart brengen van talenten, competenties, motivatie ,… hetgeen resulteert in een weloverwogen jobdoel
 • begeleiding naar bij- of omscholing
 • ondersteuning bij het maken van een actieplan
 • voorbereiding op sollicitaties: opmaak cv, training psychologische testen en assessment centers, outfitconsultancy
 • follow-up sollicitaties
 • informatie tewerkstellingsmaatregelen
 • administratieve en logistieke ondersteuning
 • specifieke coaching voor wie een zelfstandige activiteit wil starten

Wanneer moet je outplacement aanbieden?

 • Algemene regeling: alle ontslagen medewerkers met een opzegtermijn van minstens 30 weken hebben recht op outplacement.
 • Specifieke regeling: medewerkers die nog geen 30 weken opzeg hebben maar wel minstens 45 jaar oud zijn én minstens 1 jaar in dienst zijn, hebben recht op outplacement en de plicht om het te volgen.
 • Procedure bij collectief ontslag: als werkgever richt je een tewerkstellingscel op die outplacementbegeleiding aanbiedt, goedgekeurd door de bevoegde regio. Alle werknemers krijgen outplacementbegeleiding.
  Voor -45-jarigen is er begeleiding ten belope van 30 uren gedurende 3 maanden. Voor +45-jarigen is er begeleiding ten belope van 60 uren gedurende 6 maanden. In de periode van 3 respectievelijk 6 maanden krijgen deze werknemers een inschakelingsvergoeding.
 • En wat met langdurig zieken? Vanaf 1 april 2024 moet je niet langer zelf outplacement aanbieden aan de werknemers die omwille van een definitieve arbeidsongeschiktheid hun overeenkomst niet langer kunnen uitvoeren. Je moet wél een bijdrage van 1800 euro betalen aan het Terug Naar Werk – fonds, als je eenzijdig de arbeidsovereenkomst met je werknemer beëindigt omwille van medische overmacht (nadat je eerste de verplichte procedure daarvoor hebt doorlopen). De betrokken werknemer kan dan bij dat fonds een voucher ter waarde van 1800 euro bekomen om zelf begeleiding en coaching op te starten.

Is outplacement verplicht ?

Of het aanbieden van outplacement verplicht is, is afhankelijk van de situatie:

 • Bij collectief ontslag: ben je als werkgever verplicht een tewerkstellingscel op te richten voor outplacement. Medewerkers zijn verplicht om outplacement te volgen.
 • Bij individueel ontslag: Als werkgever ben je verplicht om outplacement aan te bieden. De medewerker die onder de algemene regeling ressorteert mag outplacement weigeren. De medewerker die in de specifieke regeling ressorteert is daarentegen verplicht om outplacement te volgen. Zijn werkloosheidsuitkering wordt geschorst indien hij geen outplacement volgt.

Hoe moet je outplacement aanbieden?

Via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze procedure is verschillend :

 • indien de werknemer een opzeg van 30 weken of meer presteert
 • bij collectief ontslag

Acerta gidst je feilloos door deze administratieve verplichtingen en maakt de nodige documenten op zodat je outplacementaanbod conform de regelgeving is.

Hoeveel kost outplacement?

Bij verbreking van de samenwerking met een medewerker met minstens 30 weken opzegvergoeding, mag je 4 weken inhouden om te investeren in outplacement. In de andere gevallen is het een supplementaire kost voor de werkgever.In bepaalde sectoren komt het sectorfonds tussen in de kosten. Bij collectief ontslag wordt een deel van de kosten terugbetaald door de RVA. Bij een faillissement wordt outplacement betaald door het Sociaal Interventiefonds.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp