Vorige

Internationale tewerkstelling in al zijn facetten

Prijs: € 1770,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

Meerdaagse opleiding Eerstvolgende startdatum: 3 oktober 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Internationale tewerkstelling in al zijn facetten

Payroll, administratie, sociale zekerheid en fiscaliteit

Deel deze opleiding

Internationale tewerkstelling zit in stijgende lijn. Ben je gelegen in de grensregio en werf je al eens medewerkers in buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg? Stuur jij medewerkers naar het buitenland voor bepaalde projecten? Of stel je vluchtelingen uit Oekraïne of andere landen tewerk? 

Dan weet je dat dit soms leidt tot een complexe samenloop van Belgische, buitenlandse en internationale regels in verband met sociale zekerheid, fiscaliteit en arbeidsrecht. Deze regels bepalen tevens de administratieve verplichtingen en hoe de payroll van je werknemers er zal uitzien.

Al die verschillende facetten leer je kennen in deze 3-daagse opleiding, een must voor elke HR-verantwoordelijke van een onderneming met internationale allures. Volg de 3-daagse opleiding of pik er enkele modules uit.

Elke module wordt gegeven door ervaren experten internationale tewerkstelling.

Inhoud

Sociale zekerheid

 • Welke sociale zekerheidsreglementering is van toepassing bij  internationale tewerkstelling?
 • Toepasselijke regels : EU-verordening en bilaterale verdragen
 • Administratieve verplichtingen werkgever en werknemer

Fiscaliteit

 • In welk land betaalt een werknemer personenbelasting bij internationale tewerkstelling?
 • De rol van de dubbelbelastingverdragen
 • Administratieve verplichtingen werkgever en werknemer

Arbeidsrechtelijke aspecten

 • Welk arbeidsrecht is van toepassing bij internationale werksituaties?
 • Welk arbeidsrecht kies je voor het opstellen van een internationale arbeidsovereenkomst?
 • Welke administratieve verplichtingen komen hier bij kijken?

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar De basisprincipes van internationale tewerkstelling

 • Wat is een salary split?
 • Wat zijn de voorwaarden en voor- en nadelen?
 • Welke sociale zekerheidswetgeving moet toegepast worden?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?
 • Hoe ziet de payroll er uit?
 • Praktische voorbeelden met alle aspecten van een salary split 

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Salary Split

Tijdens deze opleiding ligt de focus op buitenlandse werknemer die in België komt werken.

Deze vorm van internationale tewerkstelling roept onmiddellijk heel wat vragen op:

 • Je mag steeds onderdanen van de Europese Economische Ruimte in België tewerkstellen. Maar hoe zit het met werknemers met andere nationaliteiten? 
 • Verblijfsvergunningen, arbeidsvergunningen, arbeidskaarten, single permit: Wat? Hoe? Wat zijn de administratieve verplichtingen van de werkgever?

Tijdens deze opleiding krijg je een praktische benadering van alle belangrijke aspecten van deze vorm van internationale tewerkstelling: niet-Belgen die in België komen werken.

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Tewerkstelling buitenlandse werknemers in België

In deze opleidingen komen de verschillende aspecten van detacheringen aan bod, en dit zowel bij detachering van België naar het buitenland als in de omgekeerde situatie.

 • Wat is een detachering?
 • Sociale zekerheidsaspecten
 • Fiscale aspecten
  • Waar moet je belastingen betalen?
  • Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen
 • Arbeidsrechtelijke aspecten
 • Hoe ziet de payroll eruit? 
 • Welke administratieve verplichtingen komen er bij kijken?  In België en in het buitenland (A1 document, Limosa aangifte, buitenlandse meldingen, etc.)

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Detacheringen

Sinds 1 januari 2022 is het expat-regime voor buitenlandse werknemers die in België komen werken, grondig gewijzigd. We doorlopen tijdens deze halve dag het nieuwe expatstatuut en bekijken de overgangsmaatregelen.

Je krijgt antwoord op volgende vragen:

 • Op welke voorwaarden kunnen werknemer en werkgever van het expat-statuut genieten?
 • Wat zijn de voordelen van dit statuut?
 • Wat is er veranderd sinds 1 januari 2022 en welke overgangsmaatregelen gelden? 
 • Welke administratieve formaliteiten moeten worden vervuld?
 • Hoe verwerken in de payroll?
 • Hoe ziet de belastingaangifte eruit?

Het gaat hier om de buitenlandse werknemers die in België komen werken onder dit speciale fiscale regime, de omgekeerde situatie (Belgische werknemers die in het buitenland gaan werken – ook soms expats genoemd) komt hier niet aan bod.

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Het Belgische fiscale expatregime

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

3 oktober 2024
10 oktober 2024
17 oktober 2024
24 oktober 2024
7 november 2024

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30

Doelgroep

Personeelsverantwoordelijken, HR-managers, algemene directie, sociaal en fiscaal adviseurs, bedrijfsjuristen en hun medewerkers.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 1770,- (excl. BTW)
Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287 en thema: Personeelsmanagement.

Deze opleiding vertegenwoordigt 22.5 uur.

Korting publieke sector - social profit

30% korting voor publieke sector en social profit

Gerelateerde opleidingen