Coronacrisis: steunmaatregelen voor zelfstandigen in 2022

Overbruggingsrecht 2022

Vind hier telkens per maand welke typen je kan aanvragen en hoe je een aanvraag indient.

Vermindering sociale bijdragen

Als je inkomen van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen van dit jaar ligt, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Hiervoor moet je twee dingen aantonen:

 • je inkomen is gedaald 
 • je geschat inkomen voor 2023

Hoe kan je deze vermindering regelen?

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zal je het verschil moeten bijbetalen. Bovendien worden er in dat geval ook verhogingen aangerekend. Je kan dit vermijden door voor het einde van dit jaar nog extra bijdragen bij te storten.

Vrijstelling sociale bijdragen

Ben je  getroffen door de coronacrisis? Dan kan je voor bepaalde kwartalen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen indienen. Voldoe je niet aan de voorwaarden van de vereenvoudigde procedure?  Dan kan je een aanvraag vrijstelling indienen via de gewone procedure.

De volgende zelfstandigen kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen (ook wanneer je primostarter bent):

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • zelfstandigen met artikel 37, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • student-zelfstandigen, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • gepensioneerde zelfstandigen

Als starter moet je minstens 4 kwartalen aangesloten zijn vooraleer je een aanvraag vrijstelling kan indienen.

De aanvraagprocedure werd vereenvoudigd voor de volgende bijdragen : 

 • de voorlopige sociale bijdragen tot en met 2022/1
 • de eindafrekening van 2018, 2019 en/of 2020 die uiterlijk vervalt op 31 maart 2022

Voor andere kwartalen kan je een aanvraag doen via de gewone procedure.

Extra voorwaarden voor de sociale bijdragen, die vervallen op 31 maart 2022

Voor deze bijdragen is de vereenvoudigde procedure enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden :

 • je bent actief in een verplicht gesloten sector
 • je bent niet actief in een verplicht gesloten sector, maar je bewijst voor 2021/4 een omzetdaling van minstens 40% in vergelijking met 2019/4

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kan je nog steeds vrijstelling vragen via de gewone procedure.

Aanvraag en rechten

De aanvraagtermijn voor de vrijstelling is één jaar. 

Voor de vrijgestelde kwartalen, blijf je in orde met je groeipakket en ziekteverzekering. Maar je verliest wel je pensioenrechten. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen nog te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? 

De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. 

Kan je voldoende omzetdaling bewijzen? Dan moet je enkel dit luik invullen op het aanvraagformulier. Let wel op : als je onvoldoende bewijsstukken aanbrengt, kan je aanvraag geweigerd worden. Je kan dan geen klassieke aanvraag meer doen voor dezelfde kwartalen.

Tip : je kan dit vermijden door alle vakken van het aanvraagformulier in te vullen en zoveel mogelijk bewijsstukken in te dienen over je financiële moeilijkheden. Deze hoeven bovendien niet enkel coronagerelateerd te zijn.

Lukt het niet om je aanvraag in te dienen via de portaalsite van het RSVZ, dan kan je nog kiezen voor een papieren aanvraag.

 • Zelfstandigen uit een gedwongen gesloten sector of met een omzetdaling van minstens 40% gebruiken dit aanvraagformulier

Let op : als je onvoldoende bewijsstukken aanbrengt, kan je aanvraag geweigerd worden. Je kan na deze vereenvoudigde aanvraag geen klassieke aanvraag meer doen voor dezelfde kwartalen. Twijfel je? Ga dan onmiddellijk voor de klassieke aanvraag.

Tip: Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf: het RSVZ aanvaardt immers geen aanvragen die door accountants ondertekend zijn. Verstuur het via aangetekende zending of lever het af in je Acerta-kantoor. Hou er rekening mee dat het beslissen van de vrijstelling via de papieren versie langer duurt.