Consult
9 mei 2018
1 jaar Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: verwachting of werkelijkheid?
1 jaar Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: verwachting of werkelijkheid?

1 jaar Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: verwachting of werkelijkheid?

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW), ook gekend als de Wet Peeters, is reeds één jaar van kracht. Maatregelen rond o.a. glijdende uurroosters, occasioneel telewerk en loopbaansparen zouden werkgevers en werknemers meer flexibiliteit moeten bieden met een beter evenwicht tussen werk en privéleven als ultieme doel.               
Is dit doel één jaar later ook effectief bereikt? Acerta bevroeg 1700 werknemers en polste naar hun ervaringen. Wij zetten de voornaamste resultaten voor u op een rijtje.

Bijna 50% van werknemers wil gebruik maken van bijkomende overuren

De Wet WWW zorgde voor een nieuw type overuren. Naast de bestaande overurenregeling, mag de werknemer 100 extra overuren per jaar presteren die later niet gerecupereerd moeten worden.

Maar liefst 47% van de respondenten zegt ook effectief gebruik te willen maken van deze extra overuren. Voorlopig kennen deze vrijwillige overuren in realiteit slechts een beperkt succes (0,11% van alle gepresteerde uren).  Een mogelijke verklaring hiervoor is de overloontoeslag die voor deze uren moet worden betaald.   
Hoe dan ook blijkt uit het onderzoek dat werknemers openstaan voor een flexibel arbeidsregime dat toelaat om bepaalde periodes meer of net minder te werken.

53% heeft geen toegang tot glijdende uren: een opportuniteit voor creatieve werkgevers

Het aantal werknemers dat glijdende uren belangrijk tot heel belangrijk vindt, is gestegen tot 71%. Toch heeft 53% hier nog geen toegang tot.          
Hoewel het voor bepaalde functies inderdaad wat creativiteit zal vragen om glijdende werkuren in te vullen, ligt hier voor u toch de kans om u als werkgever te differentiëren in een krappe arbeidsmarkt.

Van occasioneel naar structureel thuiswerk/telewerk?

Vandaag laat 36% van de werkgevers thuiswerk/telewerk toe, maar niet noodzakelijk voor alle werknemers.  Het zijn vooral bedienden, kaderleden en directie die hier 1 à 2 dagen per week van kunnen genieten.            
En hoewel 64% van de respondenten zegt dat thuiswerk/telewerk voor hen nog niet mogelijk is, zou  1/3 hier wel toegang tot willen.          

Wanneer thuiswerk/telewerk structureel wordt toegepast gaat dit gepaard met  een wijziging  in de manier waarop u als werkgever uw werknemers beoordeelt. Werknemers zullen dan meer moeten worden opgevolgd op basis van gerealiseerde output en minder op basis van aanwezigheid.

67% van de werknemers wil vakantie opsparen voor later

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk effent tevens de weg naar loopbaansparen. Dit laat toe om bepaalde prestaties op te sparen om later in de carrière terug op te nemen.   
Zo ziet 67% van de werknemers het wel zitten om vakantie op te sparen en later in de loopbaan op te nemen.  
De Wet Peeters heeft duidelijk deuren ontsloten die werknemers graag verder willen openduwen. Wij volgen het nauwgezet voor u op.

Heeft u nood aan meer informatie over de maatregelen van de Wet WWW? Of wil u advies over hoe u de Wet WWW nog efficiënter in de praktijk kan omzetten? Contacteer ons dan.

Meer weten?

Contacteer ons.