Consult

Contact

Acerta Consult

Diestsepoort 1, 3000 Leuven


Tel.016 24 53 24

Mail

Business managers

Annelies Baelus
Annelies Baelus
Annelies Baelus director Open Opleidingen en Legal & Reward
Annelies Baelus director Open Opleidingen en Legal & Reward
Annelies Baelus
Annelies Baelus

Annelies Baelus is director Open Opleidingen en Legal & Reward bij Acerta Consult.

Annelies is experte in sociaal-juridische wetgeving en gespecialiseerd als trainer in deze materie. Haar verwezenlijkingen in deze rol:

 • meer dan 9 jaar ervaring als sociaal-juridisch trainer
 • de opleiding van meer dan 1000 payroll- en hr-medewerkers uit verschillende bedrijven in de sociale wetgeving
 • nog steeds actief als docent sociale wetgeving voor organisaties uit de meest diverse sectoren: van privé-sector tot social profit.

In haar rol als director staat ze in voor:

 • de ontwikkeling en vermarkting van een portfolio open opleidingen rond sociale wetgeving, HR, management en vaardigheden
 • het aansturen van een team administratieve en marketingmedewerkers, trainers in dienstverband en freelance docenten
 • de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de toepassing van nieuwe leervormen en -systemen
Benoît Caufriez
Benoît Caufriez
Benoît Caufriez Directeur Consult Wallonie-Brussel
Benoît Caufriez Directeur Consult Wallonie-Brussel
Benoît Caufriez
Benoît Caufriez

Benoît Caufriez is Directeur voor Acerta Consult Wallonië en Brussel (Multi HR).

Benoît Caufriez is licentiaat Arbeidsrecht en graduaat HR-management en hij heeft 17 jaar ervaring in human resources, voornamelijk wat management van talent, sociaal secretariaat, rekrutering en omkadering betreft.

In zijn functie als verantwoordelijke van de cel Multi HR ondersteunt hij de bedrijven in hun behoeften aan de hand van een kwalitatieve en gepersonaliseerde dienstverlening binnen de volgende domeinen:

 • Juridische ondersteuning
 • Sociale en financiële consultancy bij bedrijven en organisaties van verschillende sectoren
 • Opleidingen op maat (socio-juridisch, management-leadership, HR, persoonlijke en commerciële vaardigheden)
 • Gepersonaliseerde coaching
 • Management van talent (rekrutering-selectie van A tot Z of modulair naargelang de behoeften, assessment development center, analyse van talenten)
 • Outplacement
 • Dienstverlening om bedrijven te steunen binnen het domein van de personeels- en payrolladministratie

Benoît Caufriez begeleidt de beheerders en accountmanagers met het oog op de behoeften van zijn klanten en met de bedoeling daar op een zo doeltreffend mogelijke manier aan tegemoet te komen. Een aangepaste dienstverlening en de tevredenheid van de klant behoren tot zijn prioriteiten.

 

Peter Tuybens
Peter Tuybens
Peter Tuybens ​director - senior coach
Peter Tuybens ​director - senior coach
Peter Tuybens
Peter Tuybens

Peter Tuybens is gepassioneerd door het begeleiden van directie-teams en strategische workshops, het talentgericht coachen van topmensen, het adviseren van organisaties (en vooral hun mensen) in verandering, en, last but not least, het begeleiden van het eigen Acerta Talent Development team.

Peter is master handelswetenschappen/marketing. Hij volgde een post master-opleiding inzake leren en ontwikkelen in bedrijven.

Peter startte zijn loopbaan in 1981 als assistent studieadvies, pr en informatie in het hoger onderwijs. In 1988 werd hij eerst intern communicatie-trainer, vervolgens training coördinator en verantwoordelijke marketing/communicatie bij de Belgische marktleider in verzekeringen.

Vanaf 1996, na jaren freelance werk, besliste hij aan de slag te gaan als managing partner bij BCT Coaching & Training, waarvoor hij trainingsprogramma’s en individuele coachings verzorgt in en buiten Europa.

Sinds BCT Coaching & Training in 2008 de HR-dienstengroep Acerta heeft versterkt, was Peter eerst Business Manager van het BCT-team. Vandaag is hij director en lid van het MT van Acerta Consult.
Peter begeleidt in het Nederlands, Frans en Engels.

Dirk Vanderhoydonck
Dirk Vanderhoydonck
Dirk Vanderhoydonck ​director Flexsourcing
Dirk Vanderhoydonck ​director Flexsourcing
Dirk Vanderhoydonck
Dirk Vanderhoydonck

Dirk Vanderhoydonck is director Flexsourcing bij Acerta Consult. Hij begeleidt bedrijven bij het analyseren en optimaliseren van HR-processen.

Dirk Vanderhoydonck combineert een wetenschappelijke achtergrond met ettelijke jaren ervaring in HR. Dankzij deze unieke combinatie slaagt Dirk erin HR-processen op een sterk rationele en analytische manier te benaderen.

Hij kan terug vallen op ruime ervaring in projectmanagement met:

 • het aansturen van IT-teams
 • de opstart van nieuwe projecten als programmamanager
 • de introductie van projectmethodologieën

Als director Flexsourcing komt ook zijn brede managementervaring van pas. Die deed hij op bij:

 • de uitbouw van een kantoor in de rol van kantoordirecteur
 • reorganisaties van divisies en kantoren
 • de opstart van een nieuwe businessdivisie
 • de ontwikkeling van een compleet nieuw aanbod diensten voor de volledige ondersteuning van bedrijven op vlak van personeels- en payrolladministratie
Tom Vlieghe
Tom Vlieghe
Tom Vlieghe ​director Talent Orientation
Tom Vlieghe ​director Talent Orientation
Tom Vlieghe
Tom Vlieghe

Tom Vlieghe is director Talent Orientation bij Acerta Consult. Hij ondersteunt bedrijven bij het oplossen hun talentvraagstukken.

Tom Vlieghe is een expert in alle domeinen van de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers

 • functie- en competentiebepaling
 • employer branding en rekruteringscommunicatie
 • direct search
 • competentiegerichte selectiegesprekken
 • assessment centers
 • on boarding en evaluatie

Als director heeft hij ruime ervaring in het ontwikkelen en uitrollen van een strategie voor de divisie:

 • vernieuwd aanbod initiëren en vermarkten naar zowel bestaande als nieuwe klanten
 • interne organisatie optimaliseren naar een verhoogde efficiëntie en meer flexibele inzetbaarheid
 • aansturen van divers team consultants van verschillende generaties en met uiteenlopende disciplines
 • medewerkers begeleiden in change traject en coachen in individueel ontwikkelingstraject
 • uitbouwen van structurele partnerships met stakeholders (klanten, leveranciers, organisaties die complementair werken aan ons aanbod)
Dirk Wijns
Dirk Wijns
Dirk Wijns director Tools & Knowhow
Dirk Wijns director Tools & Knowhow
Dirk Wijns
Dirk Wijns

Dirk Wijns is director Tools & Knowhow bij Acerta Consult. Als legal partner ondersteunt hij bedrijven bij het bepalen en uitvoeren van hun HR-strategie.

Dirk Wijns is expert in alle domeinen van het sociaal recht en de personeelsfiscaliteit. Hij ondersteunt bedrijven en organisaties:

 • in dossiers rond arbeidsorganisatie, arbeidsduur, ontslag en loonoptimalisatie
 • in onderhandelingen met de vakbonden, werking van de overlegorganen en ontslag van beschermde werknemers
 • bij reorganisaties en herstructureringen inzake arbeidsorganisatie, verloningspolitiek en collectief ontslag, onderhandelingen, cao’s, herstructureringsdossiers en contacten met federale of regionale overheden
 • bij discussies met inspectiediensten (sociale inspectie, RSZ- of andere inspectiediensten
 • in de ontwikkeling en uitvoering van een verzuimbeleid
 • ...

Als director heeft Dirk ervoor gezorgd dat de enorme kennis die binnen Acerta aanwezig is inzake tewerkstelling van personeel en het statuut der zelfstandigen op de beste manier ontsloten wordt voor de buitenwereld.

 • met de ontwikkeling en uitbouw van Trefzeker/juricible heeft hij het meest volledige digitale aanbod in België gecreeerd voor de private sector – niet alleen bedrijven maar ook de belangrijkste Belgische advocatenkantoren, gespecialiseerd in arbeids- en sociaal recht zijn abonnee
 • met Baremawijzer/Barémoscope werd een specifiek product gecreëerd voor de uitzendsector en andere organisaties die behoefte hebben aan een sector overschrijdende kennis rond de verloning in de verschillende sectoren
 • ook de Sociale Gids/Guide Social als dé referentie in België qua papieren naslagwerk  blijft een vaste waarde in het aanbod
Chris Wuytens
Chris Wuytens
Chris Wuytens managing director Acerta Consult
Chris Wuytens managing director Acerta Consult
Chris Wuytens
Chris Wuytens

Chris Wuytens is managing director van Acerta Consult en lid van het directiecomité van Acerta. Daarnaast is hij actief in het bestuur van innovatieve starters.

Chris is zelf een innovator, gericht op het inzetten van de kracht van mensen:  

 • Hij doet actief wetenschappelijk onderzoek naar de kracht van mensen, geeft er opleiding over en past dit ook zelf toe bij zijn eigen medewerkers en teams. Hij verkiest daarbij diversiteit boven homogeniteit en gaat resoluut voor een positieve en waarderende benadering van de individuele sterktes van elke medewerker.
 • Vanuit een ecosysteem-denken zorgt hij er voor dat medewerkers en stakeholders met diverse competenties elkaar aanvullen en versterken om vernieuwing te realiseren, en dit binnen en tussen organisaties.  
 • Een gezond buikgevoel onderbouwt hij met wetenschappelijk onderzoek en intellectuele argumenten.
 • Als strategisch denker en voordenker zet hij de krijtlijnen uit en stuurt hij organisaties in de richting van vernieuwing.
 • Hij stimuleert anderen en bouwt zelf actief aan thought leadership in het brede HR-domein. 

In zijn rol als management consultant en projectleider heeft Chris Wuytens ruime ervaring in:

 • complex changetrajecten (cultureel & structureel)
 • set-up en implementatie van strategieën (algemeen, IT)
 • re-engineeringstrajecten in de private en publieke sector
 • onderzoeksprojecten: hoe kunnen bedrijven leren van studenten?

Als managing director en manager boekte hij successen bij de uitbouw van consultancy-divisies. Hij slaagde erin

 • de bedrijfswinst tijdens verschillende economische crisissen te handhaven en zelfs te verhogen
 • diverse business modellen ter verhoging van de crossselling tussen divisies succesvol te implementeren en te optimaliseren
 • verscheidene generaties unit managers te selecteren, ontwikkelen en coachen tot hoog performante teams
 • fusieprojecten succesvol af te ronden