Consult
24 mei 2017
Hoe werkbaar en wendbaar is uw onderneming?
Hoe werkbaar en wendbaar is uw onderneming?

Hoe werkbaar en wendbaar is uw onderneming?

Feedback Acerta panel

Acerta deed een bevraging rond Werkbaar en Wendbaar Werk. Hieruit bleek dat 1 op 3 van de panelleden de maatregelen van de ‘wet Peeters’ niet kent. Van de 7 op 10 panelleden die de wet wel degelijk kent, is 3 op 10 er al actief mee aan de slag gegaan. Maar er is dus duidelijk nog werk aan de winkel. Correcte communicatie en praktische begeleiding kan u hierbij al een eind vooruit helpen.

De wet Werkbaar Wendbaar Werk kwam begin februari niet uit de lucht vallen, de vraag was er wel degelijk. Toch zijn onvoldoende werkgevers zich ervan bewust dat het nodig of aangewezen is om ook de juridische instrumenten op ondernemingsvlak aan te passen. Zo is 4 op 10 van de werkgevers zich ervan bewust dat de wijzigingen in de reglementering deeltijdse arbeid een aanpassing van het arbeidsreglement impliceert. 7 op 10 daarvan moet de procedure nog opstarten.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Het plan om werkbaar en wendbaar werk te realiseren via glijdende uren en telewerk is niet voor iedereen een realistische oplossing. Er zal jammer genoeg altijd een deel van de werknemers zijn dat niet voor die flexibilisering in aanmerking komt. Bedienden hebben vooral een solitaire functie, zijn niet gebonden aan een vaste werkpost en kunnen dus werken op een moment dat het hen past. Arbeiders daarentegen werken vaak in teamverband aan vaste niet-mobiele werkposten waarbij ze afhankelijk zijn van vaste arbeidstijden.

Concluderen dat we nog nergens staan met de flexibilisering, zou fout zijn. Zo kunnen 4 op 10 van de bedienden al telewerken, waarvan 4 op 5 één dag per week van thuis werkt. 9 op 10 van de bedienden en 1 op 10 van de arbeiders kan al eens occasioneel thuis werken, bv. om een stielman binnen te laten. Hierbij is het belangrijk dat u aangeeft positief te zullen reageren op een vraag voor occasioneel telewerk als dit enigszins mogelijk is.

Flexibilisering liefst in twee richtingen

Een flexibilisering die moeilijker valt, zijn de overuren. Ook al kan de werknemer dankzij de wet Werkbaar en Wendbaar Werk vrijwillig tot 100 overuren per jaar presteren, voor zover de werkgever akkoord is natuurlijk, die niet moeten gerecupereerd worden op een later moment, populair is die overurenoptie (nog) niet. Slechts 1 op 10 van de werkgevers kreeg al eens de vraag om vrijwillig overuren te presteren. Hetzelfde percentage werkgevers zegt zelf al het initiatief te hebben genomen om de werknemers over deze mogelijkheid te informeren.

Waar de werknemers Werkbaar en Wendbaar Werk vooral lijken te vertalen in glijdende uren en telewerk, blijven de werkgevers toch vooral met de vraag van overuren zitten. Daarnaast zijn werkgevers zich nog onvoldoende bewust dat het voor sommige aanpassingen, zoals deeltijdse arbeid nodig en voor andere aangewezen is om bv. het arbeidsreglement aan te passen, duidelijke policies vast te stellen en goede individuele afspraken te maken.

Meer weten?

Contacteer ons.