Consult
4 oktober 2017
Opleidingen voor iedereen
Opleidingen voor iedereen

Opleidingen voor iedereen

Tot voor kort moest elke Belgische organisatie verplicht 1,9 % van de loonmassa besteden aan opleidingen. In het kader van de wet Werkbaar en Wendbaar Werk zullen Belgische bedrijven gemiddeld twee opleidingsdagen per werknemer per jaar moeten voorzien. De minister van Werk Kris Peeters wil dit op termijn uitbreiden naar gemiddeld vijf vormingsdagen per werknemer. Uw werknemers ervaren opleidingen dan ook als een investering in hen als medewerker, als een waardering door u als werkgever. Wanneer u opleidingen aanbiedt, draagt u bij tot de retentie van uw werknemers.

3 op 4 voorziet een opleidingsbudget

Uit onze recente bevraging bij 469 CEO’s en directieleden bleek dat 3 op 4 werkgevers al een opleidingsbudget voorziet. Bij de overige 1 op 4 betekent het niet dat hun werknemers totaal geen opleiding krijgen, maar wel dat hier geen specifiek budget is voor voorzien. Bijna 1 op 2 van de werkgevers geeft aan dat ze opleiding van hun personeel nodig vinden. Zij vinden het namelijk belangrijk dat hun medewerkers hun job kunnen blijven doen en die ook graag doen.

Klaar voor de toekomst

Meer dan 1 op 5 werkgevers verwacht dat de huidige kennis en vaardigheden van hun personeel binnen 3 tot 5 jaar verouderd zullen zijn. Als werkgever zal u in de toenemende war for talent dan ook moeten inzetten op het op peil houden van kennis en vaardigheden. Hierbij heeft u ook best aandacht voor onontgonnen talent. Het is dus een goed idee om te kijken naar welke medewerker er eventueel omgeschoold kan worden of wiens talenten niet volledig benut worden. Een rematch van talent moet deel uitmaken van een toekomstgerichte strategie. En om die rematch te laten lukken, zullen de competenties dikwijls aangescherpt moeten worden met opleidingen.

Meer weten?

Contacteer ons.