Consult
17 oktober 2016

Terug naar de schoolbanken

Elke Belgische onderneming moet op ondernemingsniveau 1,9 % van de loonmassa besteden aan opleidingen. Onder deze noemer vallen zowel interne als externe cursussen, maar evengoed de mentoring van nieuwe werknemers, stages of een administratieve uitleg. Bovendien is elk bedrijf verplicht te rapporteren via de sociale balans hoe ze die 1,9 % invullen. Maar hoe gaat dit concreet in zijn werk en waaraan geven werknemers hun voorkeur?

Al doende leren

Het merendeel van de werknemers wil het liefst gaandeweg leren. Als werkgever kan u bijvoorbeeld een meer ervaren werknemer als coach aanstellen voor nieuwe werkkrachten, zodat zij de knepen van het vak leren.

Klassikale training

De klassieke training in een leslokaal komt op de tweede plaats. Het directe contact met een lesgever wordt zeer geapprecieerd net als de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het sociale aspect blijft belangrijk, ondanks de opkomst van webinars en online cursussen. Werknemers staan open voor vernieuwende werkvormen zoals creatieve expressie, een paarden- of wandelcoaching, of een buitenactiviteit. Dit betreft dan eerder hr-trainingen, voor harde materie zoals juridische bijscholingen is dit uiteraard niet van toepassing.

Extern vs. Intern

Hoewel werknemers een lichte voorkeur hebben voor intern georganiseerde opleidingen, hebben externe opleidingen ook hun voordelen. Het kan namelijk verrijkend zijn om deelnemers van andere bedrijven te ontmoeten. Hieruit kunnen er soms inzichten en oplossingen voortkomen waaraan in de eigen organisatie absoluut niet zou worden gedacht.

Wenst u graag een opleiding te volgen? U vindt ons aanbod via deze link.

Meer weten?

Contacteer ons.