Consult
9 november 2017
Zomerakkoord – mobiliteitsbudget – taxshift: bent u klaar voor 2018?
Zomerakkoord – mobiliteitsbudget – taxshift: bent u klaar voor 2018?

Zomerakkoord – mobiliteitsbudget – taxshift: bent u klaar voor 2018?

2018 nadert met rasse schreden en uiteraard heeft de wetgever al een en ander op stapel staan voor het nieuwe jaar. Drie belangrijke maatregelen bepalen mee de context waarbinnen uw organisatie in 2018 zal werken: de realisatie van het zomerakkoord, het mobiliteitsbudget en de taxshift. Bent u al helemaal mee? We zetten het hier nog eens voor u op een rij.

1. Zomerakkoord

Het zogenaamde zomerakkoord van de regering voorziet in een aantal bepalingen die behoorlijk wat impact zullen hebben voor werkgevers en werknemers. Een greep uit de maatregelen:

  • Vanaf 2018 zullen werkgevers een fiscaalvriendelijke winstpremie kunnen uitkeren aan hun medewerkers. Voorwaarde is dat het gaat om een collectieve maatregel, d.w.z. dat alle werknemers een premie moeten ontvangen. Het gaat dus om een bonus, die niet begrepen is in de loonmarge. Deze kan erbovenop. De formaliteiten zijn zeer eenvoudig, zeker als elke medewerker eenzelfde bedrag of percentage van zijn loon ontvangt.
  • Werknemers die minstens een 4/5de arbeidsovereenkomst hebben zullen in 2018 tot 1.000 euro/maand (maximum 6.000 euro/jaar) zonder fiscaliteit en zonder RSZ mogen bijverdienen. Ook gepensioneerden zitten in het toepassingsgebied. Het gaat om werknemers of gepensioneerden die zich inzetten in een vereniging of die een helpende hand bieden van particulier tot particulier. De regering denkt hierbij vooral aan werknemers die naast hun dagelijkse job ook nog dirigent zijn van een koor , trainer van een jeugdploeg, helper bij een sociale vereniging,…
  • Vanaf januari 2018 zou in alle nieuwe contracten een verkorte opzegtermijn van 7 kalenderdagen van toepassing worden voor de werkgever en dit tijdens de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst. Dit komt in feite neer op een herinvoering van de proeftijd, doch deze is korter dan vroeger. Na het eerste kwartaal van tewerkstelling, stijgt de opzegtermijn ten laste van de werkgever al naar 3 weken om vanaf het begin van de 6de maand tewerkstelling reeds 5 weken te bedragen. Vandaag is de opzegtermijn die de werkgever moet respecteren al vanaf de eerste dag van tewerkstelling 14 dagen. Dit heeft geleid tot meer contracten van bepaalde duur en meer interim-overeenkomsten. Via deze maatregel hoopt de regering dat werkgevers meer contracten onbepaalde duur zullen afsluiten.
  • De vennootschapsbelasting daalt van 30% naar 29% voor inkomstenjaar 2018 en vanaf  inkomstenjaar 2020 naar 25% . Voor kleine vennootschappen zal een verlaagd tarief van toepassing zijn van 20% op het deel van de belastbare grondslag  > 100.000 euro.

Al deze maatregelen zijn onder voorbehoud van nog eventuele wijziging, want ze zijn nog niet gepubliceerd.

2. Cash for cars

We wachten op het besluit van de Raad van State in verband met het mobiliteitsbudget. Zoals u weet is dit een “cash for cars” programma, waarbij werknemers de bedrijfswagen inleveren en omzetten naar een vergoeding die dan fiscaal en RSZ-gewijs op dezelfde manier behandeld wordt als het voordeel van alle aard bedrijfswagen van vandaag.

3. Taxshift

Tot slot staat de voorlaatste fase van de taxshiftmaatregelen voor de deur. Dit betekent een voorlopig laatste verlaging van het basistarief patronale bijdragen naar 25% (categorie 1). De lageloongrens wordt opgetrokken naar 8.850 euro/kwartaal, zodat u verhoudingsgewijs voor meer werknemers nog een bijkomende verlaging van de patronale lasten kan verdienen. Deze maatregelen zijn ingevoerd in april 2016 en hebben geleid tot een werkelijke verlaging van de loonkost voor werkgevers.

 

Meer weten? 

We geven u hier een kort overzicht van een greep uit de maatregelen. Er is natuurlijk nog veel meer. Wilt u ook hier meer over weten, volg dan de uiteenzetting van onze experten Chris Botterman en Dirk Wijns. Deze topjuristen maken u in een halve dag grondig wegwijs in alle nieuwigheden voor 2018 in de infosessie Het zomerakkoord en mobiliteitsbudget. Begin december in Leuven, Antwerpen en Kortrijk.  

Meer weten?

Contacteer ons.