Consult

Arbeidsduur en flexibiliteit

Hebt u deze vragen over arbeidsduur?

  • Moet ik al mijn uurroosters opnemen in het arbeidsreglement? Zo ja, moet ik elke keer mijn arbeidsreglement wijzigen volgens de geijkte procedures?
  • Mag ik mijn werknemers overuren laten presteren? Vanaf wanneer ben ik gehouden om inhaalrust en overloon toe te kennen?
  • Wat met deeltijdse werknemers?
  • Mogen mijn werknemers zelf beslissen wanneer zij hun arbeidsdag starten en beëindigen? Mag ik glijdende uurroosters toepassen?
  • Maken (rook)pauzes deel uit van de arbeidstijd?
  • Mogen mijn werknemers doorwerken tijdens hun middagpauze?
  • Is een tijdsregistratiesysteem verplicht?
  • Mag ik maandelijks het aantal uren in de tellers aftoppen?
  • Mogen werknemers de maand afsluiten met een negatief saldo?
  • Kan ik piek- en dalperiodes voorzien in mijn arbeidsreglement?

Van strikt wettelijk kader maar nieuwe evoluties

Arbeidsduur is vandaag geregeld binnen het strikt wettelijk kader van de Arbeidswet. Anno 2016 bestaat er bij werkgevers én werknemers de nood en de wens voor een meer flexibel kader.

Bieden de nieuwe wetsontwerpen van de minister van Werk rond deeltijdse arbeid, glijdende werktijden en de flexibele werkweek mogelijkheden om werknemers flexibel tewerk te stellen?

Dit kan Acerta Consult voor u betekenen

Onze consultants adviseren u over de conformiteit van uw toepassingen. Ze bekijken samen met u welke flexibiliteit mogelijk is op maat van uw onderneming, in overeenstemming met het wettelijk kader en de regels die in uw sector van toepassing zijn. Zo kunt u uw bedrijf laten groeien.

Meer weten?

Contacteer ons.

Recente blog artikels