Consult

Berekeningen

Onze legal consultants ondersteunen u bij de opmaak van een correct loonkostenbudget en diverse andere berekeningen.

Voorbeelden hiervan zijn

  • sociaal passief (kosten voor de werkgever verbonden aan het beëindigen van een arbeidsovereenkomst)
  • drempel tijdskrediet
  • indexprognose
  • aanvullende vergoeding via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen)
  • salary split, ...

Meer weten?

Contacteer ons.