Consult

Bonus plan/cao 90

De niet-recurrente resultaatgerichte bonus of cao 90

Een niet-recurrente resultaatgebonden bonus is een vorm van loonbonus waarmee u uw werknemers fiscaalvriendelijk kunt verlonen bij het behalen van collectieve resultaten. Duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen moeten hiervoor worden opgesteld.

De sociale zekerheid beschouwt de bonus, voor een maximumbedrag van 3.313 euro per jaar (bedrag 2018) en per werknemer, niet als loon.   

U als werkgever betaalt een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%, wat samen met de bonus een aftrekbare beroepskost is.

Voor de werknemer wordt een solidariteitsbijdrage van 13,07% in mindering gebracht en is de bonus vrijgesteld van belastingen tot 2.880 euro/jaar. 

Indien de voordelen het maximumbedrag overschrijden, wordt het overschrijdende gedeelte onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Onze consultants bieden antwoorden op vragen zoals

  • kan ik een onderscheid maken tussen mijn werknemers?
  • welke doelstellingen mag ik opnemen?
  • moet ik steeds het maximumbedrag toekennen?
  • moet ik elk jaar opnieuw een bonusplan opmaken?

Onze consultants helpen u graag bij al uw vragen en ondersteunen u bij het formaliseren en invoeren van uw bonusplan.

Meer weten?

Contacteer ons.