Consult

Bonus plan/cao 90

De niet-recurrente resultaatgerichte bonus of cao 90

Een niet-recurrente resultaatgebonden bonus is een vorm van loonbonus waarmee u uw werknemers fiscaalvriendelijk kunt verlonen bij het behalen van collectieve resultaten. Duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen moeten hiervoor worden opgesteld.

De sociale zekerheid beschouwt de bonus, voor een maximumbedrag van 3.219 euro per jaar (bedrag 2016) en per werknemer, niet als loon. Als werkgever betaalt u een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%, wat samen met de bonus een aftrekbare beroepskost is. Voor de werknemer wordt een solidariteitsbijdrage van 13,07% in mindering gebracht en is de bonus vrijgesteld van belastingen tot 2.799 euro/jaar (bedrag 2016).

Indien de voordelen het maximumbedrag overschrijden, wordt het overschrijdende gedeelte onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen. Voor zover dit fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de bonus.

Onze consultants bieden antwoorden op vragen zoals

  • kan ik een onderscheid maken tussen mijn werknemers?
  • welke doelstellingen mag ik opnemen?
  • moet ik steeds het maximumbedrag toekennen?
  • moet ik elk jaar opnieuw een bonusplan opmaken?

Onze consultants helpen u graag bij al uw vragen en ondersteunen u bij het formaliseren en invoeren van uw bonusplan.

Meer weten?

Contacteer ons.