Consult

Direct search

Direct search: wat is het

Direct search is het rechtstreeks benaderen van potentiële kandidaten. Wanneer bepaalde profielen schaars zijn omwille van hun specifieke kennis, knowhow of competenties, kunt u deze headhunting techniek inschakelen.

Na een grondige functie-analyse selecteren onze rekruteringsexperten samen met u de relevante bedrijven en hun specifieke departementen waar medewerkers met de gevraagde kennis, knowhow of competenties aanwezig zijn. Via verder onderzoek brengen ze de structuur van de betrokken departementen in kaart. Functietitels en functiehouders worden geïdentificeerd. U ontvangt de resultaten in een schriftelijk rapport.

Indien gewenst benadert onze consultant discreet de potentiële kandidaten en gaat na of ze interesse hebben in een nieuwe functie. De geïnteresseerde kandidaten worden vervolgens telefonisch geïnterviewd. Het cv en de motivatiebrief worden aan u bezorgd, samen met een rapport met onze bevindingen. Dan neemt u het over.

Wat zijn de voordelen van direct search

  • een targetgerichte search binnen uw marktsegment en bij bedrijven met een gelijkaardige business
  • u beslist mee welke bedrijven/medewerkers worden benaderd
  • u krijgt inzicht in de structuur van uw sectorgenoten
  • de kandidaten worden discreet en professioneel benaderd
  • de lijst van potentiële kandidaten blijft ter uwer beschikking voor toekomstige aanwervingen
  • mogelijk in binnen- en buitenland

Meer weten?

Contacteer ons.