Consult

Evaluatie- en functioneringsgesprekken

Hoe als organisatie uw doelstellingen bereiken

In een succesvol performance managementproces communiceren leidinggevenden en medewerkers op systematische wijze over verwachtingen, doelstellingen, afspraken en resultaten.

Dit is geen éénrichtingsverkeer, maar een opbouwend proces waarin uw medewerkers zelf een actieve rol spelen. Om hen de kans te geven dat te doen, moet u in uw organisatie de juiste context creëren en gebruik maken van doelgerichte, heldere instrumenten. Concreet betekent dat u uw organisatiedoelen systematisch vertaalt naar team- en individuele doelstellingen. En evaluatie- en functioneringsgesprekken organiseert met uw medewerkers.

Dit kan Acerta Consult voor u betekenen

Bij Acerta Consult kunt u terecht voor informatie en advies over hoe een resultaatgerichte managementaanpak te ontwikkelen. Wij gaan samen met u aan de slag.

Via een resultaatsgericht trainingsprogramma leren we de peoplemanagers in uw bedrijf hoe ze die aanpak met succes in de praktijk kunnen brengen. Ze leren evaluatie- en functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren, concrete actiepunten te bepalen en deze ook op te volgen.

Meer weten?

Contacteer ons.