Consult

Leidinggeven en coachen

Leidinggeven

In een organisatie bent u als leidinggevende de cultuurdrager bij uitstek. U gelooft daarbij oprecht dat de groei van uw medewerkers bijdraagt tot de groei van de organisatie.

Hoe creëert u nu een omgeving waar medewerkers kunnen groeien en zich verder ontwikkelen?

Dit start bij helder geformuleerde verwachtingen. Binnen dat kader gaat u op zoek naar de sterktes van uw medewerkers en hoe ze deze kunnen inzetten. U volgt nauwgezet het gedrag van uw medewerkers op en coacht hen bij hun ontwikkeling.

Coachen

Door coaching in te voeren in uw organisatie, investeert u in de groei van uw leidinggevenden, hun teams én de organisatie. In een organisatie waar regelmatig wordt gecoacht leren medewerkers zelf hun werk vorm geven en verantwoordelijkheden op te nemen. Hierdoor komt er binnen de organisatie ruimte vrij om aan vernieuwing en innovatie te werken.

Biedt u uw leidinggevenden een werkbaar kader en handvaten om die leidende en coachende rol op te nemen? Onze consultants luisteren graag naar uw uitdagingen. We geloven er rotsvast in dat we vanuit onze expertise u kunnen helpen uw organisatie te laten groeien.

Voorbeelden van recente projecten:

  • intervisietraject voor leidinggevenden
  • basisvaardigheden van leidinggevenden
  • coachingsvaardigheden voor leidinggevenden
  • waarderend coachen
  • conflictcoaching
  • teamcoaching
  • management ondersteuning

Meer weten?

Contacteer ons.

Recente blog artikels