Consult

Me@MyBest©

Voor medewerkers op hun best!

Digitaal werken. Langer werken. Schaarste op de arbeidsmarkt. Dit alles vraagt om een andere manier van samenwerken. Bazen worden coaches, werkrelaties informeler en medewerkers wendbaarder. Jaarlijkse evaluatiemomenten dekken de lading niet meer. Medewerkers verwachten continu feedback op hun functioneren en dit liefst op een informele, transparante en motiverende manier. Hoe kan u hierop inspelen? Door een positief intern klimaat te scheppen dat uw medewerkers toelaat hun talenten te ontwikkelen. Me@MyBest© van Acerta helpt u een Me@MyBest©@mycompany te creëren.

Passie stimuleren

Feedback is en blijft waardevol. Maar de beoordelingscyclus binnen uw organisatie draait niet langer om formele functionerings- en beoordelingsgesprekken. Die kijken naar het verleden en hameren op  ‘ontwikkelpunten’ waar dan gedurende een jaar aan gewerkt moet worden. Maar liggen de echte kansen en opportuniteiten tot groei niet in het ontwikkelen van de sterktes, van de passies van uw medewerkers? Waarom dan de beoordelingscyclus niet aanpassen aan de realiteit met korte toekomstgerichte evaluatiecycli?  Daarbij staan vragen centraal als:

 • Wat geeft mijn medewerker energie?
 • Wat is zijn passie?
 • Wanneer is mijn medewerker ‘op zijn best’?
 • Hoe kan dit ingezet worden binnen de organisatie?
 • Hoe helpt dit om de organisatiedoelstellingen te behalen?  

                                                                                     

  

Me@MyBest©:  mensen laten groeien is uw organisatie duurzaam laten groeien

Me@MyBest© helpt u om met de talenten van uw medewerkers aan de slag te gaan zodat ze Me@MyBest©@mycompany worden.  

Samen met u zetten we een talentgerichte performance management cyclus op die energie geeft en motiverend werkt. Enkele van de vragen die hierbij aan bod komen:   

 • Hoe sluit een talentgericht performance management aan op de doelstellingen van de organisatie?
 • Hoe breng ik een talentdialoog met mijn medewerkers op gang?
 • Hoe creëer ik een omgeving waarin het inzetten van talenten gestimuleerd wordt?
 • Hoe zorg ik voor een continue en wederzijdse feedbackcultuur? 
 • Hoe medewerkers stimuleren om zelf het ownership voor hun ontwikkeling op te nemen?
 • Hoe houden we het simpel?
 • Hoe zorgen we voor compatibiliteit met andere hr-processen?

Met Me@MyBest© verschuiven de feedbackmomenten van ‘een maal per jaar’ naar ‘continu’. Van ‘verbeter uw zwaktes’ naar ‘ontwikkel uw sterktes’, van een strenge blik op  het verleden naar een positieve kijk op de toekomst. Het resultaat? Tevreden medewerkers die zorgen voor tevreden klanten en een organisatie die op een duurzame manier groeit!

Schep een omgeving die aanzet tot groeien met Me@MyBest©. Maak er een Me@MyBest©@mycompany van. Op maat, in korte cycli en in alle soepelheid.

Meer weten?

Contacteer ons.

Recente blog artikels